Møt våre veiledere

Fotografier av skriveveilederne ved USNAnders

Anders Jensen har en bachelor i friluftsliv, kultur og naturveiledning på campus Bø. Han har også fullført en master i kroppsøving, idretts- og friluftslivfag. Anders har mest erfaring med samfunnsvitenskap, kjønnsstudier, immigrasjon og diskursanalyser. I tillegg har han erfaring med sportsfysiologi. Anders er mest interessert i folkehelse, immigrasjon/integrasjon og nasjonalisme. Han gjør konsultasjoner på norsk, dansk og engelsk.

 

Laila

Laila Sundet har en bachelor i vernepleie og er i dag i avslutningsfasen på en master i helse og samfunn, retning helsefremmende arbeid ved campus Porsgrunn. Har også fullført en rekke studier innen ulike pedagogiske og sosialfaglige retninger ved UiT, Oslomet og USN og har som hobby og studere ved siden av jobb. Laila har mest erfaring med norskspråklige oppgaver innen helsefag. Hun gjør konsultasjoner kun på norsk.

 

Linda

Linda Takset studerer på USN for å bli grunnskolelærer ved campus Vestfold. Hun har tidligere studert grunnleggende medisin etterfulgt av to år på medisinstudiet. Linda har derfor erfaring med både akademisk skriving innen pedagogiske fag og helse. Hun gjør konsultasjoner på både norsk og engelsk.

 

Sofie

Sofie Jørgensen har studert natur, kultur og friluftsliv samt filosofi og har jobbet som skriveveileder siden 2018. Hun gjør konsultasjoner på norsk, dansk og engelsk.

 

Marte

Marte Stensby Fountain har en bachelor i økologi og avslutter nå en master i økologi og miljøforvaltning på campus Bø. Hun fullførte sin bachelor også på USN og holder nå på med å publisere en forskningsartikkel basert på bacheloroppgaven. Hun har jobbet med beveradferd og økologi samt luktesans hos hund gjennom studiene sine. Hun har mest erfaring med naturvitenskapelig skriving, men kan også hjelpe med andre type akademiske tekster både på norsk og engelsk.

 

Alessia

Alessia Marzano har en bachelor i religion og antropologi og en master i kriminalteknisk antropologi og kriminologi, samt holder på med en master i menneskerettigheter og flerkulturalitet. Hun er en andreårsstudent ved campus Drammen. Hun har bakgrunn i samfunnsfag, men er også veldig interessert i andre fagområder. Hun er en sterk tilhenger av tverrfaglig forskning og er alltid åpen for nye perspektiver! Hun gjør konsultasjoner kun på engelsk.

 

Ólafur

Ólafur Thorarensen har en bachelor i innovasjon og entreprenørskap fra Nederland. Nå holder han på med en master i bærekraftledelse ved campus Bø. Han har en bakgrunn innen markedsføring økonomi, bedriftsøkonomi og strategi. Han gjør konsultasjoner kun på engelsk.