Møt våre veiledere

Linda

Linda TaksetLinda Takset studerer på USN for å bli grunnskolelærer ved campus Vestfold. Hun har tidligere studert grunnleggende medisin etterfulgt av to år på medisinstudiet. Linda har derfor erfaring med både akademisk skriving innen pedagogiske fag og helse. Hun gjør konsultasjoner på både norsk og engelsk.

 

 

Sofie

Sofie JørgensenSofie Jørgensen har studert natur, kultur og friluftsliv samt filosofi og har jobbet som skriveveileder siden 2018. Hun gjør konsultasjoner på norsk, dansk og engelsk.

 

 

 

Alessia

Alessia MarzanoAlessia Marzano har en bachelor i religion og antropologi og en master i kriminalteknisk antropologi og kriminologi, samt en master i menneskerettigheter og flerkulturalitet. Hun har bakgrunn i samfunnsfag, men er også veldig interessert i andre fagområder. Hun er en sterk tilhenger av tverrfaglig forskning og er alltid åpen for nye perspektiver! Hun gjør konsultasjoner kun på engelsk.

 

Mattias

Mattias CyvinMattias Cyvin tar praktisk-pedagogisk utdanning på USN Bakkenteigen. Fra før har han en bachelor i folkemusikk og en master i tradisjonskunst fra USN Rauland. Han har også studert engelsk språk og litteratur på NTNU. Mattias har mest faglig erfaring innen humaniora, særlig etnomusikologi og musikkvitenskap, men også innen litteraturvitenskap, lingvistikk og pedagogikk. Han har jobbet mye med kvalitative og praksisorienterte metoder, men har interesse for mange fagfelt, og er glad i å jobbe tverrfaglig. Mattias gjør konsultasjoner på norsk og engelsk.

 

Marte

Marte StensbyMarte Stensby Fountain har fullført en bachelor i økologi og en master i økologi og miljøforvaltning ved campus Bø. Hun har mest erfaring med naturvitenskapelig skriving, men kan også hjelpe med andre type akademiske tekster både på norsk og engelsk. Hun gjør hovedsakelig konsultasjoner via e-post.

 


Amber

Amber Struijk Amber Struijk studerer vernepleie på USN Porsgrunn. Fra før har hun fullført en master i kunst- og kulturvitenskap og en master i sosial kulturelle vitenskaper ved to universiteter i Nederland. Hun har mye erfaring med å kombinere perspektiver fra ulike vitenskapelige disipliner, som antropologi, sosiologi, historie, filosofi og organisasjonskunnskap. I tillegg har hun lang erfaring med arbeid i offentlig forvaltning. Hun har interesse for mange ulike fagfelt. Amber gjør konsultasjoner på norsk, engelsk og nederlandsk. 

Linea

Linea Ødegård Linea Ødegård tar en master i klinisk helsearbeid på USN ved campus Drammen. Hun har en bachelor i sykepleie fra USN Porsgrunn og holder fortsatt til i Porsgrunn. Hun har hovedsakelig erfaring med akademisk skriving innen helse og kvalitativ metode, men hun veileder også innenfor andre fagfelt og metoder. Hun gjør konsultasjoner på norsk.