Studentoppgaver (PhD, master, bachelor)

Studentoppgaver

Mange PhD-avhandlinger og masteroppgaver finnes som fulltekst i åpne institusjonelle vitenarkiv på nett. Vær oppmerksom på at en del eldre studentarbeider, spesielt på bachelornivå, kun finnes i trykt utgave.

De oppgavene Universitetsbiblioteket har mottatt fra instituttene, er tilgjengelige i fulltekst pdf-utgave i vårt vitenarkiv: USN Open Archive.

Dette er ikke et komplett arkiv med alt som har blitt levert, biblioteket har også en del eldre oppgaver i trykt utgave. Disse kan søkes opp via Oria. Velg avansert søk og sett materialtype på doktoravhandlinger, masteroppgaver eller studentoppgaver. Søk på emne, tittel eller forfatter.

For studentoppgaver fra andre norske universitet og høyskoler, velg Norske fagbibliotek. De som ikke er tilgjengelige som pdf eller fulltekstdokument, kan du bestille inn som lån.

 

Skal du levere masteroppgave, og publisere den i USN Open Archive?
Se siden om vitenarkivet.