Hvor bør du unngå å publisere Open Access: røvertidsskrifter og falske konferanser

Unngå røvertidsskrifter

Som forfatter er det du som er ansvarlig for at ikke publikasjonene dine blir spredt gjennom useriuse kanaler. Vær forsiktig - noen ganger er tilbudet om å publisere eller delta på en konferanse for godt til å være sant! For skille legitime fra useriøse utgivere finnes det noen nyttige kilder og metoder du kan bruke for å unngå å gjøre feil. Husk at ingen av metodene kan brukes alene, de må kombineres for at du skal kunne gjøre et trygt valg.

Useriøse tidsskrifter og røverutgivere

Her er noen punkter du selv kan gå gjennom for å unngå å publisere i et rovtidsskrift

 • Er utgiveren «hvitelistet»? Se om utgiveren er registert som vitenskapelig i kanalregisteret hos NSD.
 • Er utgiveren svartelistet? Kanalregisteret har innført et nivå x.
 • Finner du ikke utgiver her kan du selv foreslå at NSD vurderer utgiveren.
 • Er tidsskriftet listet hos DOAJ?
 • Det er lurt å gjennomgå sjekklisten som ligger på Think, Check, Submit. Ikke send inn noe før du har svart ja på alle punktene.
 • Se opp for tidsskrifter det er vanskelig å finne kontaktinformasjon til, vanskelig å finne ut hvilket land det utgis i og dårlig språk.
 • Vær oppmerksom på at noen av utgiverne oppgir oppdiktede redaksonsmedlemmer, eller at kjente forskeres navn misbrukes. Noe du selv kan gjøre er å sjekke hjemmesidene til disse forskerne og se om de virkelig sitter i redaksjonen. 
 • Fagfellevurdering tar tid: Dersom utgiver lover publisering svært raskt etter innsending, så kan det hende de ikke utfører noen reell fagfellevurdering, og utgiver vil ikke kunne bli godkjent av NSD. Vær oppmerksom på at tiden det tar fra innsending av artikkel til publisering vanligvis tar et år eller mer.

Falske konferanser

Mange får tilbud om å delta på nystartede konferanser. Særlig for unge forskere kan det være fristende til å si ja hvis man får en smigrende invitasjon til å holde et innlegg på en større internasjonal konferanse. Det viser seg at flere av konferansene også blir avholdt, men uten at de forespeilede foredragsholderne deltok. Dermed risiker man å bli med på en konferanse for en dyr pris, og som man ikke får særlig faglig igjen for. Vær på vakt dersom du får en slik invitasjon. Gjør undersøkelser rundt konferansen og sjekk hvem som står bak. 

Her er noen tegn du kan se etter:

 • Konferansens emne. Se opp for overambisiøse titler eller konferanser som er for bredt faglig og inluderer innlegg fra flere ulike fagdisipliner
 • Konferansenettsiden: Er språket full av feil? Kan du kontakte konferansearrangørene, eller mangler slik informasjon eller er feil?
 • Vær skeptisk til konferansenavnet dersom det allerede finnes en konferanse med nesten same navn.
 • Hyppighet: Hvis konferansen blir holdt flere ganger I flere byer kan det være et tegn på at det er en useriøs konferanse.

 

Andre relevante nettsider 

Nivå X er innført i Kanalregisteret.

ThinkCheckSubmit - Sjekkliste om useriøse utgivere

De nasjonale forskningsetiske komitéene har publisert ti tips for å unngå røverforskning

Den ideelle organisasjonen AuthorAid har flere råd om hvordan unngå useriøse konferanser.

Jeffrey Beall's list of predatory online journals

  

Hvis du har spørsmål, så kontakt vårt Cristin-team.