Unngå røvertidsskrifter og falske konferanser

Unngå røvertidsskrifter

Vær forsiktig - noen ganger er tilbudet om å publisere eller delta på en konferanse for godt til å være sant. Røvertidsskrifter, rovtidsskrifter og falske konferanser er useriøse aktører som sender deg invitasjoner til å publisere i deres tidsskrift mot betaling, uten tilstrekkelig redaksjonelt arbeid og fagfellevurdering. Her kan du lese om metoder for å unngå å publisere i et røvertidsskrift eller delta på en falsk konferanse.


For skille legitime fra useriøse utgivere finnes det noen nyttige kilder og metoder du kan bruke for å unngå å gjøre feil. Husk at ingen av metodene kan brukes alene, de må kombineres for at du skal kunne gjøre et trygt valg:

Falske konferanser

Mange får tilbud om å delta på nystartede konferanser. Særlig for unge forskere kan det være fristende til å si ja hvis man får en smigrende invitasjon til å holde et innlegg på en større internasjonal konferanse. Det viser seg at flere av konferansene også blir avholdt, men uten at de forespeilede foredragsholderne deltok. Dermed risiker man å bli med på en konferanse for en dyr pris, og som man ikke får særlig faglig igjen for. Vær på vakt dersom du får en slik invitasjon. Gjør undersøkelser rundt konferansen og sjekk hvem som står bak. 

Her er noen tegn du kan se etter:

 • Konferansens emne. Se opp for overambisiøse titler eller konferanser som er for bredt faglig og inluderer innlegg fra flere ulike fagdisipliner
 • Konferansenettsiden: Er språket full av feil? Kan du kontakte konferansearrangørene, eller mangler slik informasjon eller er feil?
 • Vær skeptisk til konferansenavnet dersom det allerede finnes en konferanse med nesten same navn.
 • Hyppighet: Hvis konferansen blir holdt flere ganger I flere byer kan det være et tegn på at det er en useriøs konferanse.

Useriøse tidsskrifter og røvertidsskrifter

Useriøse tidsskrifter, også kalt røvertidsskrifter eller rovtidsskrifter (predatory publishers) undergraver publikums tillit til forskning ved å publisere udokumenterbare resultater og artikler uten kvalitetsvurdering og fagfellevurdering.

Her er noen punkter du selv kan gå gjennom for å unngå å publisere i et rovtidsskrift

 • Er utgiveren «hvitelistet»? Se om utgiveren er registert som vitenskapelig i kanalregisteret hos NSD.
 • Finner du ikke utgiver her kan du selv foreslå at NSD vurderer utgiveren.
 • Er utgiveren medlem av OASPA?
 • Er tidsskriftet listet hos DOAJ?
  (Eller er det i listen over tidsskrifter som er fjernet fra DOAJ?)
 • Google utgiver/serie/forlag/konferansen:
  Hvordan er omtalen? Noe som advarer? Søk gjerne på utgiver sammen med begrepet "predatory" som ofte brukes på engelsk om useriøse OA-utgivere.
 • Har tidsskriftet ISSN?
 • Blir artikler fra tidsskriftet indeksert i store baser som ISI Web of Science og Scopus?
 • Se opp for tidsskrifter det er vanskelig å finne kontaktinformasjon til, vanskelig å finne ut hvilket land det utgis i og dårlig språk.
 • Vær oppmerksom på at noen av utgiverne oppgir oppdiktede redaksonsmedlemmer, eller at kjente forskeres navn misbrukes. Noe du selv kan gjøre er å sjekke hjemmesidene til disse forskerne og se om de virkelig sitter i redaksjonen. 
 • Fagfellevurdering tar tid: Dersom utgiver lover publisering svært raskt etter innsending, så kan det hende de ikke utfører noen reell fagfellevurdering, og utgiver vil ikke kunne bli godkjent av NSD. 

 

Andre relevante nettsider 

De nasjonale forskningsetiske komitéene har publisert ti tips for å unngå røverforskning

Den ideelle organisasjonen AuthorAid har flere råd om hvordan unngå useriøse konferanser.

Jeffrey Beall's list of predatory online journals

ThinkCheckSubmit - Sjekkliste om røvertidsskrifter

ThinkCheckAttend - Sjekkliste om konferanser

  

Hvis du har spørsmål, så kontakt vårt Cristin-team.