Biblioteket Drammen

Biblioteket i Drammen er sentralt plassert på Papirbredden like ved Drammenselva. Vår hovedinngang finner du i 2. etasje.

Kunnskap og veiledning
Biblioteket er en ressurs for universitetets studenter og ansatte. På dagtid kan du få hjelp av bibliotekarer i bruk av bibliotekets tjenester. Mandag-torsdag er biblioteket betjent på kveldstid av studentvakter.

Utlån
Kjernelitteratur (merket med pensum, metode og dagslån i bibliotekbasen) er forbeholdt studenter og ansatte på Universitetet i Sørøst-Norge. Kjernelitteratur kan ikke lånes av enkeltpersoner utenfor USN.

Kurs og undervisning
Biblioteket holder flere åpne kurs gjennom semesteret, som både studenter og ansatte er velkomne til å delta på. Biblioteket holder dessuten gjerne presentasjoner på avdelings- eller fagseksjonsmøter. Vi kan bidra med ulike former for opplæring i informasjonssøking, oppgaveskriving og kildebruk for studenter på USN. Innholdet avtales i detalj med faglærer.

Grupperom
Grupperommene i biblioteket bestilles av studenter ved USN via min.usn.no. Studenter ved andre høgskoler og universiteter kan bruke grupperommene ved ledig kapasitet mot at de kan vise gyldig studentbevis. Man må være minimum 2 personer i rommet. Grupperommet må være i bruk senest 15 minutter etter oppsatt tid, hvis ikke bortfaller reservasjonen.

Bestille en bibliotekar
Vi besvarer alle henvendelser vi får i skranken, på telefon, e-post, chat eller sosiale medier. Ønsker du en utvidet veiledning i litteratursøk, bruk av EndNote eller andre bibliotektjenester, avtal gjerne tid med en bibliotekar. Tjenesten tilbys alle studenter og ansatte.

Utskrifter, kopiering og scanning
På biblioteket kan du skrive ut, kopiere og scanne fra kopimaskiner i 2. etasje. For å kunne skrive ut må du ha logget deg inn på en maskin med ditt USN-brukernavn og passord.

AV-materiale og annet teknisk utstyr
Hos oss kan du låne både projektorer, lydopptakere, telefonladere, skjøteledninger og overganger til PC og Mac.