Meråpent bibliotek

  • Universitetsbiblioteket i Drammen er meråpent alle dager, hele året fra kl. 07.00-23.00.
  • Du må ha gyldig student- eller ansattbevis ved Universitetet i Sørøst-Norge for å bruke meråpent bibliotek. Dersom du ikke kan fremvise gyldig bevis, vil du bli bortvist fra lokalet.
  • Husk at student- og ansattbevis ved USN er personlig.
  • Kontakt Securitas i servicetorget i 1. etg. på Papirbredden 1 for å se om du har gyldig adgangskort i Drammen hvis du tilhører en annen campus ved universitetet.
  • Dersom du ikke forlater Papirbredden innen kl. 23.00, og alarmen går, kan det påløpe et utrykningsgebyr fra Securitas.