Forskningsdokumentasjon - Cristin

Kartet er basert på vitenskapelige publikasjoner fra 2018-2020. 

 

Cristin er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem som dokumenterer og synliggjør forskning. På cristin.no finner du mer informasjon.

Innlogging i Cristin
​​​​​​Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for fakultetene

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HS
  Kontaktperson: Anne Stenhammer
 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, HIU
  Kontaktperson: Cecilie Fossli
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, TNM
  Kontaktperson: Mikael Lagerborg
 • Handelshøyskolen, HH
  Kontaktperson: Siv Olsen


Institusjonelle superbrukere/administratorer for USN

Årlige frister: