Forskningsdokumentasjon - Cristin

Årlige frister:

 • 30. november
  Nasjonal frist for å foreslå nye publiseringskanaler på nivå 1
 • 31. januar
  USN-frist for registrering av vitenskapelig publisering i Cristin.
  Inkluderer opplasting av artikkelfiler via Cristin til vitenarkiv.
 • 21. februar
  Nasjonal frist for kontroll av tellende sampublikasjoner (med forfattere fra andre institusjoner)
 • 1. april
  Frist for rapportering av vitenskapelig publisering fra 2019 til NSD/DBH