Forskningsdokumentasjon - Cristin

Frister for rapporteringsåret 2019

 • 30. november 2019
  Nasjonal frist for å foreslå nye publiseringskanaler på nivå 1
 • 31. januar 2020
  USN-frist for registrering av vitenskapelig publisering i Cristin.
  Inkluderer opplasting av artikkelfiler via Cristin til vitenarkiv.
 • 21. februar 2020
  Nasjonal frist for kontroll av tellende sampublikasjoner (med forfattere fra andre institusjoner)
 • 1. april 2020
  Frist for rapportering av vitenskapelig publisering fra 2019 til NSD/DBH