Skriftserien ved Universitetet i Sørøst-Norge

Skriftserien ved Universitetet i Sørøst-Norge skal synliggjøre universitetets FoU-virksomhet og stimulere den enkelte fagansatte til å dokumentere sitt faglige arbeid. Skriftserien er et supplement til det fagansatte ved universitetet publiserer på nasjonale og internasjonale forlag og i fagtidsskrifter.

Skriftserien omfatter:

 • Faglige arbeider som er gjennomarbeidet og avsluttet med tanke på innhold, språk, struktur, korrektur, etc.
 • Mindre arbeider av original karakter. I enkelte tilfelle kan arbeidene ha en "uferdig", prøvende eller utprøvende karakter, i andre tilfelle kan det dreie seg om avsluttede dokument på et høyt nivå.
 • Originalt egenprodusert fagstoff til bruk på studietilbud der tilgangen på arbeidshefter og pensumbøker er mangelfull.

Eksempel på hva som publiseres i Skriftserien:

 • Rapporter fra prosjekt
 • Rapporter fra deler eller et stadium i et prosjekt
 • Rapporter fra konferanse, seminar etc.
 • Foredrag, artikler, artikkelsamlinger, essays osv.

Skriftserien publiseres kun på nett i universitetets åpne vitenarkiv.

NB! Stoff som kopieres og samles fra flere publiserte kilder, faller utenfor skriftseriens virkefelt.

Retningslinjer

 • Forfatteren av det enkelte skrift står ansvarlig for skriftets/kapitlets innhold. Forfatteren står fritt til å arbeide videre med stoff utgitt i skriftserien og til å inngå avtale med et kommersielt forlag eller tidsskrift om utgivelse.
 • Biblioteket har det operasjonelle ansvaret for skriftserien. Det redaksjonelle ansvaret ligger hos FoU-utvalget.
 • Ansvarlige for skriftserien vil sørge for at arbeidene i skriftserien får tildelt ISSN/ ISBN og publikasjonsnummer.
 • Publikasjoner i Skriftserien skal ha et ensartet oppsett. Formkrav til manuskript fås ved henvendelse til en av kontaktpersonene.

Forfatter(e) som vil publisere et arbeid leverer:

 1. Manuskript på fil til en av de ansvarlige for skriftserien. Manuskriptet må følge de fastsatte formkravene. 

 2. Evt logoer fra samarbeidspartnere.

Manuskript og evt logoer sendes kontaktpersonene for skriftserien, se infoboks til høyre.