Open Access

Open Access (OA) innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nett.

Hvordan velger du Open Access publisering av en artikkel? 

Det er flere måter å nå målet:

  • Gull Open Access: Innebærer at du publiserer i et åpent, fagfellevurdert tidsskrift eller bokserie. Husk å undersøke at publiseringskanalen tilfredsstiller krav til åpen tilgang. Dersom du blir bedt om å betale publiseringsavgift kan du søke om støtte hos publiseringsfondet.
  • Grønn Open Access (også kalt egenarkivering): Du har publisert en artikkel i et fagfellevurdert tidsskrift, og gjør akseptert manuskript (AAM) tilgjengelig i USN Open Archive. Universitetsbiblioteket klarerer rettighetene for å kunne publisere artikkelen. Betingelsene kan variere fra utgiver til utgiver og kan medføre en tidsforsinkelse (embargo). 
  • Hvordan publisererer du en publikasjon i vitenarkivet?Når du laster opp publikasjoner i Cristin blir de åpent tilgjengelig i USNs vitenarkiv. Dermed oppfylles kravet om åpen tilgang.
  • Hybrid Open Access: Frikjøp av enkeltartikler i abonnementstidsskrifter der USN har publiser- og lesavtale. Her er en oversikt over avtalene våre.

Hvorfor velger du Open Access?

Open Access gir økt synlighet. Når en publikasjon er fritt tilgjengelig for lesing har den potensialet til å nå mange flere lesere enn forskningslitteratur som er publisert bak en betalingsmur. Publikasjoner man må betale for å lese er bare tilgjengelig for de som har abonnement.

Valg av Open Access er også påkrevd. Alle publikasjoner fra USN skal lagres i USN Open for å sikre åpen tilgang. Dette er vedtatt i Open Access-politikk for USN.  I tillegg gjelder Plan S i Norge fra 2021, og Forskningsrådet krever at alle vitenskapelige publikasjoner skal publiseres åpent, uten embargo (tidsforsinkelse).

 

For mer informasjon og veiledninger, les openscience.no