Porsgrunn

Biblioteket Porsgrunn

I Porsgrunn finner du biblioteket sentralt plassert, i glassgata rett innenfor hovedinngangen. Biblioteket tilbyr forskjellige typer arbeidsplasser, stille lesesal, datalab og grupperom. Samlingen inneholder foruten fagbøker også noe skjønnlitteratur, barnebøker, tidsskrifter og filmer.

Om oss

Biblioteket er åpent for alle. Bøker, tidsskrifter og databaser er tilgjengelige for alle besøkende. De fleste bøker og tidsskrifter kan lånes. Biblioteket er betjent med bibliotekarer og studentvakter på dagtid. Utenfor betjent åpningstid kommer du inn i biblioteket med studentkort/ansattkort og pinkode. Utlån kan du gjøre på utlånsautomat med studentkort/lånekort.

Møteplass

Biblioteket er blant de mest besøkte stedene på campus. Her kan du treffe andre studenter, jobbe alene eller i gruppe, eller tar en pause med dagens aviser og tidsskrifter.

Dagslån

I tillegg til utlånseksemplarene har biblioteket ett eksemplar av pensum til dagslån, henvend deg i skranken for å låne disse. Dagslånsbøkene kan lånes på campus ut dagen. Bøkene er ikke til hjemlån.

Arbeidsplasser

Biblioteket har mange ulike arbeidsplasser fordelt på småbord, større bord egnet for grupper, skjermede leseplasser, datalab, stille lesesal og grupperom. Grupperommene må reserveres via TimeEdit.

Kurs og undervisning

Biblioteket holder ulike kurs gjennom semesteret både for studenter og for ansatte. Følg med på bibliotekets kurskalender og Facebookside for informasjon om dette. Biblioteket har også undervisningstilbud for klasser og større studentgrupper som kan bestilles av faglærer.

Bestille en bibliotekar

Vi besvarer alle henvendelsene vi får i skranken, på telefon, på e-post eller sosiale medier. Ønsker du en utvidet veiledning i litteratursøk kan du avtale tid med en bibliotekar. Tjenesten tilbys alle USN-studenter og ansatte.

For vitenskapelig ansatte

Biblioteket har kontaktbibliotekarer som er ansvarlige for hvert sitt fakultet. Her finner du en oversikt.