Kongsberg

Biblioteket Kongsberg

Biblioteket på Kongsberg ligger på Krona, et moderne bygg i byens gamle sentrum. Fagbiblioteket er også bibliotek for studenter og ansatte ved Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg. Vi holder til i 4. etasje.

Kunnskap og veiledning
Biblioteket er åpent for alle. Bøker, tidsskrifter og databaser er tilgjengelige for alle besøkende. De fleste bøkene er til utlån, tidsskrifter kan kun brukes i biblioteket. På dagtid kan studenter og ansatte få profesjonell veiledning i bruk av bibliotekets ressurser. På kveldstid er skranken betjent av studentvakter fram til stengetid (gjelder ikke i sommersesongen).

Møteplass
I biblioteket treffer du andre studenter, jobber med studiene, driver med gruppearbeid eller tar en pause med aviser og tidsskrifter.

Tilgjengelig og brukervennlig
Biblioteket er utformet slik at brukerne enkelt skal kunne finne og låne litteratur på egen hånd. Utlån/innlevering skjer via utlånsautomater. Student-/ansattkort brukes som lånekort. Lokalene er tilgjengelige for studenter og ansatte utenom ordinære åpningstider (innlåsing med student/ansattkort).

Arbeidsplasser, pc-lab, grupperom, lesesal
Det er mange fleksible arbeidsplasser i lokalene, noen med stasjonære pc'er. Det finnes en stille lesesal, pc-lab/studierom og 14 rom beregnet på gruppearbeid, hvorav et multimediarom. Grupperommene må forhåndsbestilles i TimeEdit på min.usn.no og tas i bruk innen det første kvarteret, ellers faller reservasjonen bort.

Utskrifter, kopiering og scanning
Tilgjengelig for studenter og ansatte. Du må være logget inn med brukernavn og passord og ha aktivert student- eller ansattkort for utskrift.

Eksamensoppgaver
Tidligere oppgaver er ikke lenger tilgjengelig på bibliotekets sider ihht følgende fra eksamenskontoret: Det skjer jevnlig endringer i studieplaner, pensum og eksamensoppgaver, og disse faglige endringene kjenner ikke eksamenskontoret til. Dersom eksamenskontoret utleverer tidligere eksamensoppgaver som ikke stemmer med dagens pensum og oppgaveform, kan det ha en negativ påvirkning på hva studenter vektlegger å øve på før sin eksamen. Dersom det ikke er tilgang på gamle eksamensoppgaver i Canvas-rommet for gjeldende emne ber vi deg kontakte faglærer slik at du får tilgang til riktig type eksamensoppgave som stemmer med gjeldende pensum og studieplan.

Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg
Vi betjener også studenter og ansatte ved Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg. Pensumlister finner du på fagskolens nettsider: fagskolen-viken.no/boklister-kongsberg

Bestille en bibliotekar
Vi besvarer alle henvendelser vi får i skranken, på telefon eller e-post. Ønsker du en utvidet veiledning i litteratursøk, bruk av EndNote eller andre bibliotektjenester, avtal gjerne tid med en bibliotekar. Tjenesten tilbys studenter og ansatte.

IT-helpdesk
IT-tjenesten har en servicedesk i biblioteket, bemannet dagtid 8-15:30. Har du IT-spørsmål eller trenger hjelp med pålogging/passord, henvender du deg der. De er også tilgjengelige på e-post it-support@usn.no og telefon 31008200