Kongsberg

Biblioteket Kongsberg

Universitetsbiblioteket på Kongsberg ligger i 4. etasje på Krona, et moderne bygg i byens gamle sentrum. Vi er også bibliotek for studenter og ansatte ved Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg.

Kunnskap og veiledning

Universitetsbiblioteket er åpent for alle. Bøker, tidsskrifter og databaser er tilgjengelige for alle besøkende. De fleste bøkene er til utlån, tidsskrifter kan kun brukes i biblioteket. På dagtid kan studenter og ansatte få profesjonell veiledning i bruk av bibliotekets ressurser. På kveldstid er skranken betjent av studentvakter fram til stengetid (gjelder ikke i sommersesongen).

Tilgjengelig og brukervennlig

I biblioteket jobber du med studiene, treffer andre studenter, driver med gruppearbeid eller tar en pause med aviser og tidsskrifter. Lokalene er utformet slik at brukerne enkelt kan finne og låne litteratur på egen hånd. Utlån/innlevering skjer via utlånsautomater. Student-/ansattkort brukes som lånekort. Lokalene er tilgjengelige for studenter og ansatte utenom ordinære åpningstider (innlåsing med student/ansattkort).

Arbeidsplasser, pc-lab, grupperom, skrivestue

Det er mange fleksible arbeidsplasser i biblioteket, noen med stasjonære pc'er. Det finnes en åpen skrivestue, pc-lab/studierom og 12 rom beregnet på gruppearbeid. Grupperommene må forhåndsbestilles i TimeEdit på min.usn.no og tas i bruk innen det første kvarteret, ellers faller reservasjonen bort.

Utskrifter, kopiering og scanning

Tilgjengelig for studenter og ansatte. Du må være logget inn med brukernavn og passord og ha aktivert student- eller ansattkort for utskrift.

Kurs og undervisning

Universitetsbiblioteket holder kurs gjennom semesteret både for studenter og ansatte. Vi tilbyr undervisning for klasser og større studentgrupper. Dette kan bestilles av faglærer.

Bestille en bibliotekar

Vi besvarer alle henvendelser vi får i skranken, på telefon eller e-post. Ønsker du veiledning i litteratursøk, har spørsmål om EndNote/Zotero eller andre bibliotektjenester, kan du også avtale tid med en bibliotekar. Tjenesten tilbys studenter og ansatte.

For mer inngående veiledning, anbefaler vi at du melder deg på et av våre kurs. Se gjerne våre veiledninger om søking, skriving og referering.

Eksamensoppgaver

Tidligere oppgaver er ikke lenger tilgjengelige på bibliotekets sider ihht følgende fra eksamenskontoret: Det skjer jevnlig endringer i studieplaner, pensum og eksamensoppgaver, og disse faglige endringene kjenner ikke eksamenskontoret til. Dersom eksamenskontoret utleverer tidligere eksamensoppgaver som ikke stemmer med dagens pensum og oppgaveform, kan det ha en negativ påvirkning på hva studenter vektlegger å øve på før sin eksamen. Dersom det ikke er tilgang på gamle eksamensoppgaver i Canvas-rommet for gjeldende emne ber vi deg kontakte faglærer slik at du får tilgang til riktig type eksamensoppgave som stemmer med gjeldende pensum og studieplan.

Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg

Universitetsbiblioteket betjener også studenter og ansatte ved Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg. Pensumlister finner du på fagskolens nettsider.

IT-hjelp

Har du IT-spørsmål eller trenger hjelp med pålogging/passord, se sidene til IT-tjenesten. Bemannet dagtid 8-15:30. De kan nås på telefon 31 00 82 00 eller e-post: it-support@usn.no