Kongsberg

Biblioteket Kongsberg

Universitetsbiblioteket på Kongsberg ligger på Krona, et moderne bygg i byens gamle sentrum. Vi er også bibliotek for studenter og ansatte ved Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg. Vi holder til i 4. etasje.

Kunnskap og veiledning

Universitetsbiblioteket er åpent for alle. Bøker, tidsskrifter og databaser er tilgjengelige for alle besøkende. De fleste bøkene er til utlån, tidsskrifter kan kun brukes i biblioteket. På dagtid kan studenter og ansatte få profesjonell veiledning i bruk av bibliotekets ressurser. På kveldstid er skranken betjent av studentvakter fram til stengetid (gjelder ikke i sommersesongen).

Møteplass

Her treffer du andre studenter, jobber med studiene, driver med gruppearbeid eller tar en pause med aviser og tidsskrifter.

Tilgjengelig og brukervennlig

Universitetsbiblioteket er utformet slik at brukerne enkelt skal kunne finne og låne litteratur på egen hånd. Utlån/innlevering skjer via utlånsautomater. Student-/ansattkort brukes som lånekort. Lokalene er tilgjengelige for studenter og ansatte utenom ordinære åpningstider (innlåsing med student/ansattkort).

Arbeidsplasser, pc-lab, grupperom, skrivestue

Det er mange fleksible arbeidsplasser i lokalene, noen med stasjonære pc'er. Det finnes en skrivestue, pc-lab/studierom og 14 rom beregnet på gruppearbeid, hvorav et multimediarom. Grupperommene må forhåndsbestilles i TimeEdit på min.usn.no og tas i bruk innen det første kvarteret, ellers faller reservasjonen bort.

Utskrifter, kopiering og scanning

Tilgjengelig for studenter og ansatte. Du må være logget inn med brukernavn og passord og ha aktivert student- eller ansattkort for utskrift.

Eksamensoppgaver

Tidligere oppgaver er ikke lenger tilgjengelig på bibliotekets sider ihht følgende fra eksamenskontoret: Det skjer jevnlig endringer i studieplaner, pensum og eksamensoppgaver, og disse faglige endringene kjenner ikke eksamenskontoret til. Dersom eksamenskontoret utleverer tidligere eksamensoppgaver som ikke stemmer med dagens pensum og oppgaveform, kan det ha en negativ påvirkning på hva studenter vektlegger å øve på før sin eksamen. Dersom det ikke er tilgang på gamle eksamensoppgaver i Canvas-rommet for gjeldende emne ber vi deg kontakte faglærer slik at du får tilgang til riktig type eksamensoppgave som stemmer med gjeldende pensum og studieplan.

Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg

Vi betjener også studenter og ansatte ved Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg. Pensumlister finner du på fagskolens nettsider

Bestille en bibliotekar

Vi besvarer alle henvendelser vi får i skranken, på telefon eller e-post. Ønsker du veiledning i litteratursøk, har spørsmål om EndNote/Zotero eller andre bibliotektjenester, avtal gjerne tid med en bibliotekar. Tjenesten tilbys studenter og ansatte.

Trenger du mer inngående veiledning, anbefaler vi at du melder deg på et av våre åpne kurs eller sjekker våre nettressurser om søk, skriving og referering.

IT-hjelp

Har du IT-spørsmål eller trenger hjelp med pålogging/passord, se sidene til IT-tjenesten. Bemannet dagtid 8-15:30. De kan nås på telefon 31 00 82 00 og e-post: it-support@usn.no