Tidsskriftsrangering, Impact Factor

Siteringer brukes i stadig større grad for å evaluere forskning. Impact Factor er en måte å rangere tidsskrifter på utifra hvor ofte artiklene der blir sitert. Impact Factor angis med tall, der høyere tall angir større gjennomslagskraft.

Finn tall på nett

Hovedkilden for impact factor er en database som biblioteket abonnerer på: ISI-basen Journal Citation Report (JCR), som du kan finne på databaselista. Her kan du søke opp tidsskrift og se deres impact factor.

Denne informasjonen kan også ligge spredt på åpent nett, slik at du kan slå opp for å sammenligne noen titler: Søk på tidsskriftstittelen sammen med begreper som "impact factor", "journal ranking" eller "journal quality" for å finne sider hvor impact factor er oppgitt.

ISI Web of Science har laget en instruksjonsvideo som viser hvordan du kan sette opp et siteringssøk.

Kritikk

ISI's Impact factor som grunnlag for rangering av tidsskrifter er ofte kritisert, bl.a. fordi tidsskrifter innenfor de "store" fagene får høyere impact factor enn tidsskrifter i de "små" fagene. Se f.eks. artikkelen Innpakningsfaktor hos forskning.no.

Mer informasjon om Impact factor:

Andre rangeringssystemer

EigenFACTOR:

SJR - SCImago Journal & Country Rank:

Kost-nytte:

Spørsmålom rangering av tidsskrifter?

Kontaktpersoner for fakultetene

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HS
  Kontaktperson: Anne Stenhammer
 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, HIU
  Kontaktperson: Cecilie Fossli
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, TNM
  Kontaktperson: Mikael Lagerborg
 • Handelshøyskolen, HH
  Kontaktperson: Siv Olsen

Institusjonelle superbrukere/administratorer for USN