Akademisk skrivesenter

Skrivesenter

Skrivesenteret tilbyr 45 minutter konsultasjoner med en skriveveileder for hjelp til akademiske tekster som semesteroppgaver, bachelor- og masteroppgaver. Du kan få hjelp til alle stadier i skriveprosessen fra å utvikle problemstilling og konstruere en disposisjon, til veiledning på de ulike utkastene av oppgaven.


Skriveveilederne er selv nåværende masterstudenter ved USN med erfaring i akademisk skriving. De kan hjelpe til med tekster både på norsk eller engelsk. Skriveveilederne fokuserer på:

  • logisk flyt i teksten
  • oppgavestruktur
  • oppbygging av avsnitt og setningsstruktur
  • utvikling av et konsist og presist akademisk språk.

Alle konsultasjoner foregår på Zoom. Tjenesten er gratis og du bestiller ved å benytte bestillingsskjemaet nedenfor. Skriveveilederne er fra ulike studier, men kan også veilede på tvers av fagfelt.