Akademisk skrivesenter

Skrivesenter

USN Akademisk Skrivesenter er et tilbud til alle USN studenter.

Skrivesenteret tilbyr:

  • 45 minutters konsultasjoner
  • hjelp til semesteroppgaver, bachelor- og masteroppgaver
  • hjelp til alle stadier i skriveprosessen: problemstilling, disposisjon og redigering

Skriveveilederne er masterstudenter ved USN med erfaring i akademisk skriving. De kan hjelpe til med tekster både på norsk eller engelsk og innenfor alle fagfelt.  Skriveveilederne fokuserer på grunnleggende prinsipper for akademisk skriving på tvers av fagfelt. 

Hva kan skrivesenteret hjelpe deg med?

  • logisk flyt i teksten
  • oppgavestruktur
  • oppbygging av avsnitt og setningsstruktur
  • utvikling av et konsist og presist akademisk språk

De fleste av konsultasjonene på skrivesenteret er digitale og foregår på Zoom. Det også mulig å møtes på campus, men dette må avtales direkte med skriveveilederen. Tjenesten er gratis, og du bestiller ved å benytte bestillingsskjemaet nedenfor. Det er kun mulig å bestille én veiledningstime i uka.

Bestill skriveveiledning så tidlig som mulig. Du trenger ikke å ha en ferdigstilt tekst for å bestille en konsultasjon, og vi kan hjelpe deg best i de tidlige stadiene av skrivingen.

Hva hjelper skrivesenteret ikke med? 

Trenger du hjelp med litteratursøk og kildehenvisninger, tar du kontakt med universitetsbiblioteket. Skrivesenteret er ikke en korrekturlesningstjeneste og tilbyr ikke språkhjelp, hjelp til formatering eller tekniske spørsmål om Word eller andre programvarer.

Digitale ressurser;

Skrivesenteret har en ressursportal om akademisk skriving på Canvas. Portalen er utviklet at NMBU Akademisk Skrivesenter og er tilgjengelig for alle USN studenter. Ressursportalen inneholder videoer, tekster og lenker til nyttige ressurser om akademisk skriving med hovedfokus på naturvitenskapelige masteroppgaver. Ressursportalen er på engelsk, men inneholder informasjon om en rekke grunnleggende prinsipper som er overførbare til norsk og de fleste fagfelt. 

Skrivesenteret har også en egen facebook gruppe der vi legger ut tips om akademisk skriving og du kan stille spørsmål.

Webinarer

Skrivesenteret arrangerer webinarer om ulike tema innen akademisk skriving. Få mer informasjon og og meld deg på gjennom bibliotekets kurskalender.

For forelesere

Skrivesenteret er et nytt tilbud for USN studentene og startet opp i mars 2022. Skrivesenteret erstatter ikke foreleserens eller veilederens rolle og diskuterer ikke det faglige innholdet, men fokuserer på det rent skrivetekniske. Vi kommer gjerne innom i forelesninger for å fortelle om tjenesten og hva vi kan tilby studentene. Som et digitalt tilbud er vi tilgjengelig for studenter ved alle campuser. Ønsker du at vi skal komme innom ditt fag så ta kontakt med oss på: skriveveiledning@usn.no