Akademisk skrivesenter

Skrivesenter

Skrivesenteret tilbyr 45 minutter konsultasjoner med en skriveveileder for hjelp til akademiske tekster som semesteroppgaver, bachelor- og masteroppgaver. Du kan få hjelp til alle stadier i skriveprosessen fra å utvikle problemstilling og konstruere en disposisjon, til veiledning på de ulike utkastene av oppgaven.


Skriveveilederne er selv nåværende master studenter på USN med erfaring med akademisk skriving. De kan hjelpe til med tekster både på norsk eller engelsk. Skriveveilederne fokuserer på:

  • logisk flyt i teksten
  • oppgavestruktur
  • oppbygging av avsnitt og setningsstruktur
  • utvikling av et konsist og presist akademisk språk.

 

Alle konsultasjoner foregår på Zoom. Tjenesten er gratis og du bestiller ved å benytte bestillingsskjemaet nedenfor. Skriveveilederne er fra ulike studier, men kan også veilede på tvers av fagfelt.