Institusjonell rettighetspolitikk for USN

Denne institusjonelle rettighetspolitikken sikrer at alle vitenskapelige artikler forfattet av ansatte ved USN kan gjøres åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunkt med en Creative Commons lisens. Rettighetspolitikken gjelder for vitenskapelige artikler i tidsskrift, ikke for bøker eller bokkapitler.

USN har vedtatt følgende institusjonelle rettighetspolitikk, med virkning fra 1. oktober 2023:

  1. USNs ansatte står fritt til å velge hvor de ønsker å publisere vitenskapelige artikler
  2. Når en vitenskapelig artikkel publiseres i et lukket tidsskrift skal USNs ansatte avlevere siste manuskriptutgave etter fagfellevurdering (Authors Accepted Manuscript, AAM) til vitenarkiv
  3. Universitetsbiblioteket har ansvar for at AAM tilgjengeliggjøres umiddelbart fra vitenarkiv med en Creative Commons (CC) lisens
  4. Artiklene vil som hovedregel tilgjengeliggjøres med en CC-BY-4.0 lisens
  5. Rektor ved USN er ansvarlig for forvaltning og tolkning av rettighetspolitikken
  6. Denne rettighetspolitikken tilsvarer Rights Retention Strategy som er en del av Plan S. Ansatte som ikke er tilknyttet prosjekter omfattet av Plan S, og som ønsker at fulltekstversjonen av deres artikkel ikke skal gjøres umiddelbart tilgjengelig eller påføres en CC-lisens må gi beskjed til Universitetsbiblioteket om hvilke artikler dette gjelder for
  7. USN anbefaler at studenter følger denne rettighetspolitikken

Rettighetspolitikken skal evalueres etter tre år.

Hva er en rettighetspolitikk?

Rettighetspolitikk, også kjent som Rights Retention Strategy (RRS), sikrer at forskere kan publisere hvor de vil og samtidig umiddelbart gjøre artiklene sine tilgjengelige i USNs åpne vitenarkiv.

En institusjonell rettighetspolitikk innebærer at USN tar på seg ansvaret for at artikler også fra ikke-åpne tidsskrifter kan legges åpent inn i vitenarkivet. 

Se hvilke andre norske institusjoner som har vedtatt Institusjonell rettighetspolitikk

Har du spørsmål om rettighetspolitikken?

Kontakt Herman Strøm