Artikler

tidsskrifter på biblioteket campus Bø

Oria søker etter artikler i en rekke fagdatabaser. Søk på artikkeltittel, forfatternavn eller emne. Velg artikler under materialtype.

I Oria velger du avansert søk og materialtype - artikler. Får du mange treff, kan du avgrense resultatet på emne, årstall etc. med valgene til høyre på trefflista. For å lese eller laste ned artikkelen, velg Les online. Klikk linken ved Fulltekst tilgjengelig på for å komme inn i databasen der artikkelen ligger:

Finne artikkel i Oria

For stort treff?

Spiss inn med valgene i høyremargen på trefflisten. Avgrens på emne, årstall, språk, kilde etc.

Ingen eller få treff?

Utvid søket til artikler USN ikke har tilgang til ved å huke av Inkludér materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til i Orias høyremeny. Bruk bestillfunksjonen om du ønsker artikkelkopi. Du kan også søke direkte i databasene. Et annet alternativ kan være Google Scholar (se veiledning her). Artikler du ikke får tilgang til kan bestilles inn for deg.

Artikler i trykte tidsskrifter og aviser

Artikler som Universitetsbiblioteket kun har i trykte kilder kan vanligvis ikke søkes opp på tittel i Oria. For å finne fullstendig referanse må du derfor søke i f.eks Web of Science eller Google Scholar. Artikler i fulltekst fra norske papiraviser kan oftest finnes i ATEKST

Hvis du ikke finner artikkelen

  • Prøv å finne tidsskriftet artikkelen er publisert i. Les referansen nøye! Eksempel: 2010, vol 8(1), pp.53 betyr at artikkelen ble publisert i år 2010, i volum 8, nr 1, og står på side 53.
  • Utvid søket i Oria ved å huke av Inkludér materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til øverst i høyre marg ved trefflisten. Bruk bestillfunksjonen om du ønsker en artikkelkopi.
  • Fulltekst-hjelp

Detaljerte artikkelsøk

Les om artikkelsøk i databaser eller søk direkte i basene.

Varslingstjeneste / automatiske søk

Du kan sette opp faste, automatiserte artikkelsøk og få e-postvarsel når det registreres nytt materiale. Les mer

Forskningsartikkel eller fagartikkel?

Les om ulike typer artikler her
(fra sykepleien.no)