Pensum

Student som står foran hyllen med dagslånsbøker

Det er forventet at studenter selv kjøper egne eksemplarer av obligatorisk litteratur.

USN bruker pensumlistesystemet Leganto. Du finner pensumlistene i emnerommene dine i Canvas. Du kan også se pensumlisten ved å søke etter emnetittel, emnekode eller foreleser i Leganto

Biblioteket kjøper inn flere eksemplarer av obligatorisk litteratur, og har minst ett eksemplar av anbefalt litteratur. Du kan fritt kopiere fra bøkene til eget bruk - biblioteket kopierer ikke pensumlitteratur for deg. Du vil ofte erfare at flere av emnene du tar har et digitalt kompendium som deles med deg via Canvas. Kontakt Hustrykkeriet dersom du ønsker å få trykket kompendiet

Biblioteket er ansvarlig for å kvalitetssikre pensumlistene etter at faglærerne har sendt de fra seg.