Pensum

Det er forventet at studenter ved HSN selv kjøper egne eksemplarer av pensumbøker.


Alle pensumbøker er tilgjengelige på biblioteket som kjøper inn flere eksemplarer av pensumlitteraturen, slik at studentene kan låne og kopiere fra denne. Biblioteket kan ikke kopiere pensumlitteratur for deg.

Det er forventet at fagansvarlige ved HSN overleverer pensumlister til biblioteket i god tid før semesterstart, slik at biblioteket kan kjøpe inn nødvendig pensumlitteratur.

I Telemark er biblioteket ansvarlige for å kvalitetssikre pensumlistene.