Avtaler og rabatter for Open Access-publisering

USN har inngått avtaler om avgiftsfri Open Access-publisering i tidsskrifter hos ulike forlag. Avtalen omfatter både Open Access-tidsskrifter og abonnementstidsskrifter. Avtalene som er fremforhandlet av Unit, dekker APC i sin helhet for USNs forskere. Det kan være noen ulikheter mellom avtalene, bl.a. om rettigheter til egenarkivering ved publiseringstidspunkt, type publisering eller arbeidsflyt.

Oversikt over alle avtalene for UH-sektoren finner du på Open Science

Noen av avtalene gir rabatt på APC (article processing charge), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. 

Kvoter
Noen av utgiverne har årskvote på antall artikler som omfattes av avtalen. Når kvoten er brukt opp, får man ikke lenger gjøre artiklene åpne i betalingstidsskrifter. NB! Det vil fortsatt være mulig å søke støtte fra Publiseringsfondet til rene OA-artikler.

I listen under finner du lenker til informasjon om hva som gjelder for det enkelte forlag, blant annet om valg av lisenser. Hvis et forlag ikke er omtalt, foreligger det ingen avtale med USN.Vi har nå avtaler med følgende forlag:

 • American Chemical Society (ACS) - arbeidsflyt for forfattere og lisenser
 • Elsevier - Se også om arbeidsflyt for forfattere og "journal search tool" 
  • Avtalen er reforhandlet for 2022-24. Se også nyhetssak på Open scoence.no.
  • Kvote: For Elsevier gjelder kvotebetingelser for norske forskere. 
 • Frontiers: Et rent open access forlag. USN-forskere får 10% rabatt på APC. 
 • Emerald - Emerald er ikke en publiser og les-avtale, men tilbyr grønn open access. Den gjeldende open access policy finnes her
 • Institute of Physics (Ikke lenger publiser-og les avtale i 2021)
 • MDPI: Et rent open access forlag.
 • Sage - Se også arbeidsflyt for forskeren 
 • SpringerNature - Se også arbeidsflyt for forskere 
  • Kvote: Artikkelkvota er basert på tidligare publiseringstall, og den skal kunne dekke tilnærma all publisering fra 2020. 
 • Taylor & Francis (se info om kvote under) - Se også arbeidsflyt for forfattere  
  • Kvote: Kvota skal kunne dekke tilnærmet all publisering i 2022 (basert på historiske publiseringstall). Antall artikler i OA-kvoten kan variere etter antall deltakere i avtalen.

   Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

   Fra 2020 er det mulig for forskere som er korresponderende forfatter, og tilknyttet en av deltakerinstitusjonene i avtalen å publisere åpent i Taylor & Francis' hybridtidsskrift. Fra 2021 er det også en egen tilleggsavtale for gull-tidsskrifter.

 • Wiley (se info om kvote under) - Se også om arbeidsflyt for forfattere (video) 
  •  

   Avtalen løper i 2022. Avtalen er reforhandlet som ettårig avtale i 2022. Utover økt publiseringskvote har avtalen samme vilkår som tidligere.

   Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Sikts konsortieavtale. Avtalen gjelder for publisering i forlagets hybrid- og gulltidsskrifter.

  • Kvote: Avtalen bygger på ein modell som innebærer at en prosentdel av totalkostnaden blir avsatt  til eit såkalla «OA-fond» (open access fond), og verdien av dette hvert år kan brukes til åpen publisering. Publikasjonsavgifta (APC) varierer for de ulike tidsskrifta hos Wiley, og det er derfor vanskelig å gi et eksakt tal på artiklar som er inkludert i avtalen.

 

Husk å laste opp manus i Cristin

Alle forskere må i tillegg laste opp artikler i Cristin selv om artikkelen skal publisere i et Open Access-tidsskrift for å oppfylle alle krav og mål om åpenhet. Universitetsbiblioteket vil sørge for at en godkjent versjon av artikkelen legges ut i USN Open Archive.

Avtaler og forhandlinger

Unit forhandler forlagsavtaler på vegne av norske universitet og forskningsinstitusjoner. Avtalene skal være i tråd med nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Spørsmål om publisering?

Ta gjerne kontakt med publiseringsfondet dersom du lurer på noe om Open Access-publisering.