Avtaler og rabatter for Open Access-publisering

USN har inngått avtaler om avgiftsfri Open Access-publisering i tidsskrifter hos ulike forlag gjennom Sikt. Avtalene kalles overgangsavtaler (transformative) fordi tanken er å vri forlagenes publiseringsmodell i åpen retning.

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har ansvaret for å inngå nasjonale avtaler på vegne av universitetssektoren. Flere av avtalene er reforhandlet i 2022/23. Det er foreløpig ikke enighet om vilkårene for tidsskriftavtalene mellom Sikt og Wiley. Det betyr at avtalen ikke er forlenget fra 1. januar 2023.

Lesetilgangen i avtalene blir opprettholdt en kort periode i 2023, men publiseringstilgangen ble stoppet fra 1. januar 2023.

Sikt har i løpet av 2022 forhandlet med flere av de største forlagene for vitenskapelig litteratur, som blant annet Wiley. De viktigste kravene for å inngå ny avtale har vært følgende:

  • Det skal ikke være begrensninger i antall artikler som kan publiseres åpent tilgjengelig.
  • Kostnadene i avtalene skal reduseres.
  • Det skal være arkivrettigheter til tidligere lisenser.

Noen av avtalene gir rabatt på APC (article processing charge), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. 

I listen under finner du lenker til informasjon om hva som gjelder for det enkelte forlag, blant annet om valg av lisenser. Hvis et forlag ikke er omtalt, foreligger det ingen avtale med USN.Vi har nå avtaler med følgende forlag:

En totaloversikt over alle avtalene for UH-sektoren finner du på Open Science

Husk å laste opp manus i Cristin

Alle forskere må i tillegg laste opp artikler i Cristin selv om artikkelen skal publisere i et Open Access-tidsskrift for å oppfylle alle krav og mål om åpenhet. Universitetsbiblioteket vil sørge for at en godkjent versjon av artikkelen legges ut i USN Open Archive.

Avtaler og forhandlinger

Sikt forhandler forlagsavtaler på vegne av norske universitet og forskningsinstitusjoner. Avtalene skal være i tråd med nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Spørsmål om publisering?

Ta gjerne kontakt med publiseringsfondet dersom du lurer på noe om Open Access-publisering.