Avtaler og rabatter for Open Access-publisering

USN har inngått avtaler om avgiftsfri Open Access-publisering i tidsskrifter hos ulike forlag gjennom Sikt. Avtalene kalles overgangsavtaler (transformative) fordi tanken er å vri forlagenes publiseringsmodell i åpen retning.

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har ansvaret for å inngå nasjonale avtaler på vegne av universitetssektoren og har vært gjenstand for forhandlinger i 2022/23.

 

Noen av avtalene gir rabatt på APC (article processing charge), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. 

I listen under finner du lenker til informasjon om hva som gjelder for det enkelte forlag, blant annet om valg av lisenser. Hvis et forlag ikke er omtalt, foreligger det ingen avtale med USN.Vi har nå avtaler med følgende forlag:

En totaloversikt over alle avtalene for UH-sektoren finner du på Open Science

Husk å laste opp manus i Cristin

Alle forskere må i tillegg laste opp artikler i Cristin selv om artikkelen skal publisere i et Open Access-tidsskrift for å oppfylle alle krav og mål om åpenhet. Universitetsbiblioteket vil sørge for at en godkjent versjon av artikkelen legges ut i USN Open Archive.

Avtaler og forhandlinger

Sikt forhandler forlagsavtaler på vegne av norske universitet og forskningsinstitusjoner. Avtalene skal være i tråd med nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Spørsmål om publisering?

Ta gjerne kontakt med publiseringsfondet dersom du lurer på noe om Open Access-publisering.