Lagring av gule data på studenters private PC ifbm. studentprosjekter ved USN

For å lagre gule data sikkert kan man benytte en kryptert disk-fil:

 • Når en slik disk-fil kobles til på en PC fremstår den som en disk i Windows-Explorer/-Utforsker eller i Finder på Mac.
 • Disk-filen er kryptert og vil ikke kunne leses uten passord. Det er derfor svært viktig at man ikke glemmer det passordet man velger seg når man klargjør disk-filen.
 • Disk-filen skal lagres i OneDrive-katalogen lokalt på din private PC slik at den av OneDrive-klienten automatisk blir synkronisert til din OneDrive-konto i Office365 skyen. Dette gjør at du har backup om PC blir defekt eller kommer på avveie.

 

Forutsetninger:

Det forutsettes at den private PC-en som skal benyttes til behandling av gule data har grunnleggende sikring. Det vil si:

 • Sikkerhetsmekanismer som antivirus, brannmur og automatisk installasjon av oppdateringer skal være aktivert. 
 • PC-en må i tillegg ha skjermbeskytter som, etter maks 15 minutters inaktivitet, låser PC og krever passord for fortsatt bruk. 

Videre må OneDrive være aktivert/installert i henhold til beskrivelsen Hvordan aktivere OneDrive på min.usn.no

Dersom noen av disse forutsetningene fremstår som uklare kan man kontakte IT-support@usn.no for å få assistanse til å bekrefte at forutsetningene er oppfylt. Man kan deretter fortsette til steg for klargjøring av disk-fil. 

 

Klargjøring av diskfil:
Kort oppsummert består prosessen av at du laster ned en disk-fil, lagrer den på din OneDrive-katalog og velger et passord.

 

Fremgangsmåte for Windows:
URL-ene under peker til to disk-filer på henholdsvis 100 MB og 1 TB. Filene er kryptert og klargjort slik at de kan lastes ned og lagres på din OneDrive-katalog lokalt.  

 • Trenger du ikke lyd eller video er filen på 100 MB trolig nok. Last ned fil på 100 MB/Liten.
 • Trenger du mye lagringsplass, for eksempel til lyd- eller videoopptak, velg filen på 1 TB. Last ned fil på 1 TB/Stor.
 • Last ned diskfilen og flytt den til OneDrive-katalogen din (ev. lagre den der direkte).
 • Høyre-klikke på filen og velge Mount/monter.
 • Du vil da få en ny diskfil (et nytt område) i Windows Explorer.

 

Videre fremgangsmåte:

 • Høyreklikk på den nye diskfilen og trykk på «Unlock drive/Lås opp stasjon». Skriv inn det temporære passordet: 12345678.

        Veiledning for lagring av gule data, bilde 1

 • Det er nå viktig å endre passordet. Høyre-klikke på disken en gang til og velge: BitLocker Encryption Options

        Veiledning for lagring av gule data, bilde 2

OBS! På de enklere versjonene av Windows10 (f. eks Home Edition) er dette valget ikke tilgjengelig. I slike tilfeller kan IT-support hjelpe studenter med å sette et passord.

 • Klikk så på Manage your Password/Behandle passord i dialogen som kommer opp. Skriv inn nytt passord og bekreft det i feltet under og klikk så Reset Password. Dette passordet MÅ du huske!

        Veiledning for lagring av gule data, bilde 3

OBS! Noe av teksten og valgene kan avvike på ulike versjoner av Windows10.

 • Diskfilen (området) er nå klar til bruk og du kan lagre dataene dine på den. Grønne og gule data kan lagres trygt på denne disken.
 • Når du er ferdig med å bruke den krypterte diskfilen må den kobles fra. Dette gjør du i Windows Explorer ved å høyre-klikke på disken og velge Eject/Løs ut. Diskfilen er da ikke lenger tilgjengelig.
 • Når du skal gjenoppta arbeidet, må du finne den i OneDrive katalogen igjen. Høyreklikk og velg Mount/monter og skriv inn ditt valgte passord.

Man holder disk-filen åpen når den er koblet til (mountet). Da stopper OneDrive-klienten synkronisering til skyen. Synkroniseringen vil normalt starte automatisk når maskinen startes på nytt, men for å være sikre på at synkroniseringen av diskfilen gjenopptas slik at du har back-up, kan og bør du gjøre pause og deretter gjenoppta (resume). 

 • Dette gjøres ved å høyre-klikke på OneDrive ikonet i «system tray» (nederst til høyre på skjermen) og velge Pause syncing i f.eks. 2 timer (du trenger ikke vent 2 t for å fortsette). 
 • Deretter høyre-klikke på OneDrive-ikonet på nytt og klikke i det gule området for å Resume synkronisering.

Veiledning for lagring av gule data, bilde 4   Veiledning for lagring av gule data, bilde 5

 • Når synkroniseringen er ferdig, vil status-ikonet på filen i OneDrive katalogen endres fra: 

        Sync pending: Veiledning for lagring av gule data, bilde 6  Synced: Veiledning for lagring av gule data, bilde 7


Fremgangsmåte for Mac:

Diskfilen (SparseImage-fil) på 1 TB er kryptert og klargjort slik at den kan lastes ned og lagres på din OneDrive-katalog lokalt. OBS! Last ned MAC-EVD-USN filen via lenken over.

 • Start med å kopiere og lagre filen på din OneDrive-katalog lokalt.
 • Åpne et terminal-vindu: søk etter "terminal". Trykk deretter Enter eller klikk på "terminal"
 • Sett så et nytt passord på image-filen i terminal-vinduet: Hdiutil chpass OneDrive\ -\ USN/EVD-USN.sparseimage

        Veiledning for lagring av gule data, bilde 8

 • Oppgi passord. Det midlertidige passord er 12345678.
 • Trykk så Enter. Du vil bli bedt om å sette et nytt passord, som du så må bekrefte. Fullfør dette.  
 • Dobbeltklikk på EVD-USN.sparseimage-filen i OneDrive-katalogen i Finder.
 • Skriv inn passordet du nettopp valgte og trykk OK.

        Veiledning for lagring av gule data, bilde 9

 • Du vil nå kunne se disken i Finder. Og du kan da lagre filer til disken og editere(redigere) filer som er lagret der.

        Veiledning for lagring av gule data, bilde 10

 • VIKTIG! Husk å “mat ut”/Eject image-filen når du er ferdig med å bruke den. Dersom du ikke gjør det kan du ikke være sikker på at du har en oppdatert backup på OneDrive i skyen.

        Veiledning for lagring av gule data, bilde 11

 • Sjekk til slutt i OneDrive at filen får status som synkronisert etter at du har koblet fra disk-filen.