Publiseringsfond

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å øke tallet på Open Access-publikasjoner ved universitetet. Det er er opprettet et publiseringsfond hvor du kan søke om å få dekket utgifter til Open Access publisering.

Publiseringsfondet gir støtte til dekning av publiseringsavgift for fagfellevurderte artikler i "gull" Open Access-tidsskrifter. 

Publiseringsfondet kan også gi støtte til utgivelse av bøker og bokkapitler som Open Access.

USNs Open Access policy punkt 4 står kriteriene som må oppfylles for å få støtte.

Søknad om støtte sendes på eget søknadsskjema til publiseringsfond@usn.no.

Fra og med 2019 er det ikke nødvendig å sende søknader som gjelder publisering i de fleste tidsskriftene hos Wiley eller Elsevier. Dette dekkes gjennom egne "publiser og les -avtaler" som er inngått på nasjonalt nivå mellom UNIT og disse to forlagene. Mer detaljer om avtalene på bibliotekets side om avtaler og rabatt for Open Access -publisering.

Kontaktpersoner:

Arild Skalmeraas (leder)

Mikael Lagerborg

 

Søknadsskjema

 

Spørsmål sendes til publiseringsfond@usn.no