Eksamen

Informasjon om eksamen finner du på min.usn.no

Eksamensoppgaver

Er du på utgikk etter gamle eksamensoppgaver? Det varierer hva det er tilgang til. Kontakt din faglærer eller eksamenskontoret for mer informasjon.