Utskrift og kopi

Det er mulighet til å skrive ut og kopiere ved alle campusbibliotekene. Har du spørsmål om utskrift eller kopi? IT-tjenesten har egne sider om utskrift og kopi.