Bibliotekets nye undervisningspakker!

Bilde av underviser med ryggen til kamera foran en full sal.

Er du emneansvarlig? Visste du at biblioteket tilbyr undervisningskurs på bestilling? Sjekk ut våre nye undervisningspakker!

Våre bibliotekarer har i flere år bidratt med undervisning for studier om blant annet kildebruk og litteratursøk, i tillegg til at vi holder våre egne kurs som er åpne for alle studenter. Likevel ønsker vi sterkt at flere vil utnytte undervisningstilbudet vi har! Som en del av et prosjekt Universitetsbiblioteket har jobbet med det siste semesteret, har vi oppdatert våre nettsider om bibliotekets undervisningstilbud og utarbeidet egne undervisningspakker.
 

Fag- og forskningsbibliotek forvalter vitenskapelige kunnskapskilder som gir grunnlag for forskning, læring og formidling innenfor brede fagfelt. […] UH-bibliotekenes primære oppgave er å bidra til at institusjonene når sine mål innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon.

Hentet fra: Bibliotek i universitets- og høgskolesektoren – utvikling, roller og oppgaver. 1.november 2015. - rapport til Kunnskapsdepartementet. s.3-4

 

Bibliotekets undervisningspakker gir deg som emneansvarlig en god oversikt over type undervisningskurs vi i biblioteket oftest holder og hva disse kursene innebærer. Samtidig får du en god pekepinn på når undervisning fra biblioteket vil passe best for dine studenter slik at de vil få mest mulig ut av undervisningen. Likevel kan våre undervisningskurs tilpasses hver enkeltes ønske og behov, om man ønsker å ta utgangspunkt i en eller flere undervisningspakker eller legge undervisningskurs helt fra bunnen av sammen bibliotekar.

Bestilling av undervisning blir også lettere med vårt nye «bestill undervisning»-skjema som vil bli tatt i bruk i løpet av vårsemesteret 2022. I tillegg kan man nå se oversikt over bibliotekarer med fagansvar ved Universitetsbiblioteket, slik at du kan se hvem du bør kontakte angående fagspesifikke spørsmål til biblioteket.

Vi håper at flere og flere vil ta nytte av undervisningstilbudet biblioteket har fra våren 2022!
 

Les mer om undervisningspakkene her!