Nyhetsarkiv


Skal du gjennomføre et litteraturstudie? Les her!
Pensumlitteratur fjernes fra Nettbiblioteket
Anbefaler Zotero fremfor EndNote til studenter
Spill deg til kunnskap om personvern- og forskningsetikk!
Få hjelp til oppgaveskrivingen fra Akademisk skrivesenter
Oppgaveskrivingsbøker - din venn i skrivingen!
Kutt i Helsebiblioteket - PsycInfo beholdes
Databaser: Enighet med flere forlag, men uenighet med Wiley
Tilgang fra hytta
Visste du at kvinner utgjør kun 33% av verdens forskere?
Boknyheter
Meld deg på kurs!
Er boka utlånt eller bare tilgjengelig på et annet campus?
Juridika ny rettskildedatabase
Bli en reser på e-ressurser!
Kutt i Helsebiblioteket
Visste du dette om Kildekompasset?
Chatten er stengt
Så enkelt er det å finne og bruke e-bøker
Nyhet for grunnskolelærere! Tilgang til digitale læremidler
Open Access Week 2022
Rektors råd til nye studenter
Kom i gang med studiene – her er tipsene
Ny e-bokavtale med Springer
Bibliotekets nye undervisningspakker!
Gikk du glipp av Digital Skrivekveld? Sjekk her!
Open Access Week 25-31. oktober
Ny student? Da bør du få med deg dette!
Happy Pride fra USN-biblioteket!
Forstå viktigheten, evt. be om hjelp og så skjerpe seg!
Zotero: Ubegrenset lagringsplass for alle USN-brukere!