Lag perfekte referanselister!

Student med bøker og laptop

Det nærmer seg innleveringsfrist - på tide å kaste et blikk på referanselista. Har du full kontroll?

Selv om du bruker verktøy som Zotero eller EndNote, må du sjekke at referansene er formatert og sortert korrekt. Det viktigste å huske på er at du sorter etter disse kriteriene:

  1. Forfatters etternavn – alfabetisk
  2. Initial (altså første bokstav i fornavn)
  3. År – eldste først
  4. Tittel – alfabetisk

I tillegg er det en del flere tips, mye av dette finner du igjen i Kildekompassets FAQ for APA 7:

 

Eksempel på litteraturlisteÅkei – nå har du fått med alle referansene. Men hvordan får du til hengende innrykk? Klar for en hurtigtast? Pass på at du har lagt inn enter mellom hver referanse. Marker alle referansene og trykk Ctrl + T (Win) / Command + T (Mac).


 

Husk at du kan spørre oss hvis du lurer på noe:

Hjelpemidler på nettet:

Kildekompasset - Husk å lese FAQ-delen  også!

APA-manualen på norsk