Få akademisk skriving på plass!

Jente sitter på benk og skriver i notatbok

Her kommer det mange gode skrivetips fra en av skriveveilederne ved Akademisk skrivesenter: Mattias Cyvin.

Dersom disse tipsene ikke er nok, så kan du booke en time hos en skriveveileder her. 

Hvordan skal man komme i gang? 

En skriveveileder kan hjelpe til med å gi studenten en forståelse for hvordan teksten fremstår for en utenforstående leser. I tillegg kan dere studenter få hjelp til å bli mer komfortable med normene for akademisk skriving, og med skriveprosessen. For å formulere problemstillinger kan dere sammen finne eksempler på presise problemstillinger fra fagfeltet, og idémyldre sammen. Noen sliter med å finne en «rød tråd» i teksten; da kan dere nøste opp tekstens hovedpoenger, før dere samarbeider om å dele opp og strukturere poengene. Problemer med akademisk språk, vokabular e.l., dukker gjerne opp flere ganger i en tekst. Et par forslag fra andre tekster (eller fra skriveveilederen), lar studenten se hvordan språket kan forbedres på egen hånd.

Hvordan skriver jeg akademisk?

En rekke studenter er usikre på hva de kan «mene» i akademiske tekster. Skriveveileder Mattias forklarer  hvordan noen av forutsetningene for «meninger» i teksten er argumentasjon, språk og oppbygning, og at disse momentene henger sammen. Man kan argumentere på ulike måter, f.eks. redegjøre eller drøfte, men må alltid underbygge argumentene. God struktur (og tydelig referering) lar leseren forstå hvem som til en hver tid snakker i teksten – hvilke argumenter vi «låner», og hvilke vi selv kommer med. For noen studenter kan det være øyeåpenende å forstå hvordan «meninger» i akademiske tekster faktisk kan se ut, og hva som gir handlingsrom til å uttrykke «meningene». Å forstå dette kan være både beroligende og inspirerende.

Hva gjør en veiledningstime med skrivekunnskapene dine?

Etter en konsultasjon sitter studentene igjen med en tydeligere følelse av hva som er bra i teksten nå, og hva som kan forbedres. Studentene vil være tryggere i skrivingen sin, og rustet til å gjøre mer effektiv revidering på egen hånd. Det virker i tillegg som studentene får godt utbytte av de konkrete og oppnåelige delmålene vi lager i felleskap. Mattias Cyvin er opptatt av å formidle at akademisk skriving er en treningssak for alle. De studentene han følger over tid får hjelp til å se sin egen utvikling. Å se dette selv gir mye glede og mestring.

Les flere tips fra skriveveilederen i denne artikkelen:

 

 

 

Skriveveiledere

  • Linda
  • Sofie
  • Alessia
  • Mattias
  • Marte
  • Amber
  • Linea

Ressurser:

Skrivesenteret har en ressursportal om akademisk skriving på Canvas.
Skrivesenteret arrangerer webinarer om ulike tema innen akademisk skriving.

Kontakt

Generelle spørsmål? Send oss gjerne en e-post.