Skal du skrive en akademisk tekst? Frasebanken gir eksempler

4 studenter ved laptop

Søk & Skriv har en frasebank med en samling setninger, uttrykk og vendinger som kan være til god hjelp når du skal skrive og strukturere tekster.

I akademisk skriving gjelder det å presentere, analysere og konkludere på en slik måte at det du vil ha fram blir mest mulig klart og korrekt. Hvordan fanger du leserens interesse? Hvordan kan du gjøre teksten din mest mulig forståelig? Presis språkbruk bidrar til god tekstflyt. Det innfrir leserens forventninger og holder på interessen for det du vil formidle.

Søk & Skriv har laget en akademisk frasebank som kan hjelpe deg med nettopp det. Som en åpen ressurs lister den opp et utvalg passende og effektive formuleringer for å binde tekst og oppgave sammen. Frasebanken foreslår nyttige setninger som kan brukes når du for eksempel skal:

  • Vise til tidligere studier eller forskning uten å ta stilling, eller vil markere deg som kritisk til andres arbeid og teorier
  • Formulere problemstilling og forskningsspørsmål
  • Definere begrep
  • Beskrive metoden du har brukt, gi eksempler eller gjøre sammenligninger
  • Argumentere, drøfte og konkludere

Formuleringene du velger må selvsagt passe til faget ditt og fremstillingen du tilstreber, men de du finner i frasebanken er i stor grad nøytrale og nærmest universelle. Forslagene baserer seg på setninger og uttrykk som ofte går igjen i akademiske tekster. I følge Søk & Skriv står du fritt til å gjenbruke disse uten å henvise til frasebanken.

 

Akademisk frasebank finnes for begge målformer:

Bokmål

Nynorsk

NB! Visste du at USN også har et akademisk skrivesenter? Det er for alle USNs studenter og kan tilby:

  • 45 minutters konsultasjoner
  • hjelp til semesteroppgaver, bachelor- og masteroppgaver
  • hjelp til alle stadier i skriveprosessen: problemstilling, disposisjon og redigering

Les mer her