Spill deg til kunnskap om personvern- og forskningsetikk!

Studentgruppe med mobiltelefon
Spill personversnpillet!

Kan du nok om behandling av personopplysninger og forskningsetikk? Vil du teste kunnskapen din? Da kan du spille kunnskapsspill fra sikresiden.no.

Når du skal til å jobbe med et større studentarbeid, skal du ofte samle inn verdifull informasjon fra institusjoner, enkeltmennesker eller store og små bedrifter. Dermed besitter du et datamateriale som må håndteres forsvarlig. Du må kunne noe om juridiske og tekniske avklaringer:

 • hvilke rettigheter deltagerne har
 • hvilke krav som stilles til behandlingen av informasjonen du besitter

Universitetsbiblioteket har litteraturen du trenger, veilederen din har gode råd og mye har du lært som et ledd i utdannelsen din ved USN. Likevel er det omfattende områder og ikke alltid like enkelt å vite konkret hvilke krav som stilles til deg som student før du står midt i dem. Derfor har sikresiden.no utviklet kunnskapsspill innen både forskningsetikk og personvern.

Forskningsetikkspillet har blant annet moduler om:

 • etiske prinsipper
 • samarbeid
 • uredelighet

Ved å spille Personvernspillet kan du lære om:

 • hva personopplysninger er
 • hvordan de bør behandles
 • hvordan man bør behandle forskningsdata

Spillene er svært nyttige for studenter som skal gjennomføre sine prosjekter. 


«Hvordan kommer jeg i gang med dette? Jeg vil spille!» tenker du nå. Svaret er enkelt:

 1. Last ned appen Attensi skills fra der du anskaffer apper
 2. Skriv deretter inn "sikresiden" som bedriftskode
 3. Start spillet og få innsikt innen disse feltene


Spillene er tilgjengelig på både norsk og engelsk. 

Lykke til! 

Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørsmål til spillene, sender du disse til forskningsdata@usn.no