Ny e-bokavtale med Springer

Student leser bøker

Du får nå tilgang til flere e-bøker fra Springer gjennom en ny avtale som universitetsbiblioteket har inngått.

I desember 2021 inngikk universitetsbiblioteket en Evidence Based Acquisition-avtale om innkjøp av e-bøker fra Springer i utvalgte fagdisipliner: Education, Business & Management, Computer Science, Engineering, Intelligent Technologies and Robotics, Earth and Environmental Science, Social Sciences, Behavioral Science and Psychology, Medicine, Literature, Media and Culture og Mathematics and Statistics.

Dette er den første innkjøpsavtalen av denne typen som universitetsbiblioteket har inngått, og er en del av universitetsbibliotekets strategiske satsing på mer brukerstyrt innkjøp. Avtalen gir tilgang til en rekke bøker i disse fagområdene i hele 2022.

Hvor finner du dem?

Hva er en Evidence Based Aquisition-avtale?

Dette er en type avtale som gir alle ansatte og studenter ved USN tilgang til en rekke e-bøker i 2022. Når året er over, mottar universitetsbiblioteket en oversikt fra utgiver over de mest brukte titlene og vi velger hvilke vi beholder tilgang til når avtaleperioden er over. Vi bruker kriterier som for eksempel om bøkene er pensum eller ikke, eller om det er svært høy bruk av dem. Avtalen gir universitetsbiblioteket et stort tilbud av e-bøker.