Bruk fagsidene!

Synes du det kan være uoversiktlig med alle bibliotekets ressurser? Biblioteket har delt inn ressursene i spesifikke fagområder!

Vi har samlet nyttige fagressurser som databaser, aktuelle nettsider og tidsskrifter, innenfor spesifikke fagområder:

  • Helse, sosialfag og optometri
  • Idrett
  • Kulturfag, samfunnsfag og historie
  • Teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • Utdanning
  • Økonomi og ledelse

Lenke til universitetsbibliotekets fagsider. Klikk deg inn på de forskjellige fagområdene.

Fagområder ved universitetsbiblioteket

Som student eller ansatt ved USN har du tilgang til elektroniske ressurser også utenfor campus. Klikk på databasene og logg på med ditt USN brukernavn og passord!

Studenter oppdager fagsidene

 

 

 

 

 

 

Kontakt biblioteket hvis du har spørsmål angående søk og databaser!