Hvordan kan jeg vite om det er en vitenskapelig artikkel?

Studenter ved laptop
Har de oppdaget at "fagfellevurdert" betyr "peer reviewed" på engelsk?

Har du fått beskjed om å finne en vitenskapelig artikkel? Eller en fagfellevurdert artikkel? Og hva betyr peer-reviewed? Les her!

Hva er en vitenskapelig artikkel?

En vitenskapelig artikkel presenterer resultater fra forskningsprosjekter. Forskerne presenterer som regel enten data fra egne undersøkelser (empiriske studier) eller
presenterer og tolker litteraturen på et bestemt område (litteraturstudier). Som regel vil også empiriske undersøkelser ha med en litteraturdel. 

Men hva er forskjellen mellom en fagartikkel og en vitenskapelig artikkel?

Hovedforskjellen mellom fagartikler og vitenskapelige artikler er at vitenskapelige artikler har som mål å utgi ny kunnskap, mens fagartikler har som mål å spre allerede
kjent og akseptert kunnskap. 

Hva gjør den vitenskapelig?

Vitenskapelige artikler blir kvalitetsvurdert av fagpersoner og deretter publisert i et vitenskapelig tidsskrift. For at en artikkel skal regnes som vitenskapelig skal den være
fagfellevurdert (peer-reviewed). Vær oppmerksom på at opplysningene om ”peer-reviewed” legges på tidsskriftsnivå, og garanterer derfor ikke at alle artikler i et vitenskapelig tidsskrift er vitenskapelige. Du står derfor alltid selv ansvarlig for å kritisk granske hver artikkel. 

Hvordan kan jeg se forskjellen selv?

Hvis du sitter og leser en artikkel, så kan du stille spørsmålet: er denne artikkelen fagfellevurdert? En fagfellevurdering er en akademisk kvalitetsvurdering av teksten. Innen helsefag anses ofte ny kunnskap som en vitenskapelig artikkel, men dette varierer inne fagfeltene! Hvis du vil vite om et tidsskrift er fagfellevurdert, så kan du søke det opp i Kanalregisteret

Sjekkliste:

  • Har tidsskriftet rutiner for fagfellevurdering?
  • Metodedelen: Virker metoden gjennomtenkt og god for å kunne svare på problemstillingen?
  • De fleste vitenskapelige artikler følger IMRAD-struktuen
  • Presenterer artikkelen ny kunnskap? (OBS, dette er ikke en forutsetning)
  • Siterer alltid kilder
  • Skrevet av fageksperter
  • Språket er faglig og relevant

Ressurser: