Juridika ny rettskildedatabase

Juridika illustrasjon
Informasjon om Juridika

Juridika fra Universitetsforlaget er USNs nye rettskildedatabase

I Juridika har du tilgang til Norsk Lovkommentar, juridiske tidsskrifter, lover og rettskilder.

Funksjonaliteten er ganske lik den i Rettsdata. En forbedring er at det finnes krysskoblinger mellom lovparagraf i Lovdata Pro og kommentaren i Juridika, noe som gjør navigasjonen smidig.

Ansatte får også tilgang til fagbøker i jus som er eldre enn 12 måneder. Rettsdata fra Gyldendal utgår fra USNs utvalg fra årsskiftet. 
Les mer og finn lenke til Juridika på https://bibliotek.usn.no/databaser-og-fagsider/juridika-universitetsforlaget

Har du spørsmål? Kontakt USN universitetsbiblioteket på e-ressurser@usn.no.