Databaser: Enighet med flere forlag, men uenighet med Wiley

Hyller fulle av tidsskrifter

SIKT har kommet til enighet med storforlagene Sage, Taylor & Francis og SpringerNature. Da gjenstår bare forlagsavtalen Wiley. Uenigheten gjelder prissetting og publiseringskvoter.

Dersom SIKT og Wiley ikke kommer til enighet, kan det kan bety at avtalen ikke blir forlenget i 2023.  Avtalen er en såkalt «publiser og les»-avtale som skal sikre lesetilgang for ansatte og studenter ved institusjoner som deltar i avtalene, samtidig som de gjør det mulig for forskere å publisere med åpen tilgang i tidsskriftene. Vi har foreløpig hatt lesetilgang mens forhandlingene pågår, men vi har ikke gyldig avtale om publisering for forskerne våre i hybridtidsskrifter hos Wiley.

Konsekvenser for forskere og studenter

Lesetilgang: Alle vil sannsynligvis fortsatt få tilgang til å lese tidligere utgivelser av abonnementstidsskriftene til Wiley, og til utgivelser som publiseres med åpen tilgang. Lesetilgangen for nye utgivelser kan bli påvirket dersom Sikt ikke kommer i mål med forhandlinger. Alle kan som vanlig bestille artikler som vi ikke har tilgang til, gjennom i Oria.

Publisering: Det blir igjen mulig for forskerne våre å publisere i hybridtidsskrifter hos T&F, Sage og SpringerNature. SIKT har en dialog med både T&F og Sage om håndteringen av artikler som er publisert i perioden mellom 1. januar fram til de nye avtalene kom på plass.  T&F har meldt tilbake at de har en etablert prosedyre for å konvertere artikler som er publisert lukket, men at det er litt mer komplisert dersom forfatter har valgt å publisere åpent og betalt APC.  Det er fortsatt usikkerhet rundt hva Sage foretar seg.  Sikt kommer til å sende ut informasjon til alle deltagerne så snart det kommer en avklaring på dette. Når det gjelder publisering hos Wiley stiller saken seg annerledes, der er tilgangen fortsatt stengt. 

USN-ansatte kan fortsatt publisere hvor de vil, men Plan S krever at en må publisere åpent dersom prosjektet er finansiert av Forskningsrådet eller EU. Det finnes flere veier til åpen publisering. USN vil fortsatt dekke publisering i gull OA-tidsskrift, og man kan benytte seg av grønn Open Access hvis man ønsker å publisere i abonnements/hybridtidsskrift fra de forlagene som vi eventuelt mister tilgang til.

 

Ta kontakt med USN Universitetsbiblioteket via publiseringsfond@usn.no, dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med åpen publisering.