Tips til forskningslitteratur i Word

Her kan du teste et nytt anbefalingsverktøy!

Dette anbefalingsverktøyet kan du ha som et tillegg i Word. Keenious generer anbefalinger til forskingsartikler basert på teksten du allerede har skrevet. Du kan markere en mindre del av teksten din, dersom du ønsker at programmet skal legge større vekt på denne når det generer anbefalinger.

Keenious kan brukes i ulike deler av skriveprosessen. I starten, når du har fått mange tanker ned på papiret, og lurer på hva som finnes av forskning på dette temaet, kan du se hvilke "Topics" som Keenious foreslår, og kan ta med disse ordene til et søk i Oria eller en annen database. Mot slutten av skriveprosessen, når du er bedre kjent med hvilken forskning som er skrevet om ditt emne, kan du bruke anbefalingsverktøyet som en "siste sjekk" for å se om den finner noe som du har gått glipp av i dine egne søk .

En annen måte du kan bruke Keenious er å få anbefalinger fra en PDF-artikkel som man anser som relevant. Sett inn din valgte PDF i feltet på Keenious sin nettside, og se hvilke andre kilder som blir anbefalt.

Programtillegget Keenious kan du lese mer om på deres egne nettsider, eller på Universitetsbibliotekets egne infoside.


Få Keenious i Word ved å fylle ut dette skjemaet:
nettskjema.no/a/358070