Tilgang fra hytta

jobbe på laptop
Man kan få tilgang til en mengde ressurser på hjemmekontor

I vinterferieukene er det mange som trenger tilgang hjemmefra eller fra hytta. Her er en rekke veiledninger og linker til ting ressurser du kan bruke på hjemmekontoret.

Fagsider:

Har du spørsmål om tilgang til nettressurser? Kontakt USN Universitetsbiblioteket på e-ressurser@usn.no.