Slik refererer du til statistikk fra SSB

Hvordan går du egentlig fram når du har vært i SSB statistikkbank og hentet ut tall? Vi hjelper deg!

På SSBs sider kan du finne kildetabeller hvor du selv kan gå inn og velge parametere og dermed sette sammen din egen tabell eller søylediagram. For at leseren din skal kunne finne de samme tallene, må du fortelle hva du har gjort. I eksempelet har vi brukt kildetabell 09293: https://www.ssb.no/statbank/table/09293 

Først lager vi en referanse

For å lage referansen må vi finne informasjon om 

  • Hvem: Hvem har laget sida? Her er det ikke personlig forfatter, vi bruker Statistisk sentralbyrå
  • Når: Når sida utgitt? På nettsida finner vi overskriften Informasjon om tabellen. Her står det dato for når den er sist endret. Da bruker vi hele datoen slik: 2023, 14. desember
  • Hva: Her må vi bruke tittelen på tabellen. Bak tittelen tar vi med en forklaring på hva slags kilde dette er. Siden dette er informasjon som vi legger til selv, må den stå i hakeparentes [] (hakeparantes også kalt klammeparentes får du ved å trykke  "Alt gr" og henholdsvis "8" og "9" på PC tastaturet). 
  • Hvor: Her skal vi ha informasjon om hvor man finner kilden. Vi tar med oss URLen fra feltet øverst på sida

Da blir referansen slik: 
Statistisk sentralbyrå. (2023, 14. desember). 09293: Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall (K) 2008 - 2022 [Statistikk]. https://www.ssb.no/statbank/table/09293

(Husk hengende innrykk - det får vi ikke til her)

Så må vi henvise i teksten

I teksten må du beskrive hvordan du har kommet fram til dette resultatet. Her kan du skrive noe sånt som:

Figur 1 viser fordeling av gjennomsnittlig bruttoinntekt, for hhv menn og kvinner i perioden 2020 – 2022 for hele landet (Statistisk sentralbyrå, 2023).

Vi må vise til kilde under søylediagrammet

Søylediagram fra SSBUnder søylediagrammet må vi ha en note som forteller hvor det kommer fra. Noten må inneholde hva som er med og hvor det er hentet fra. Man må også oppgi informasjon om rettigheter til å gjengi.

Data fra «09293: Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall (K) 2008 - 2022,» av Statistisk sentralbyrå, 2023, (https://www.ssb.no/statbank/table/09293). Gjengitt i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD).