Hva er kildekritikk?

Student som leser pensum

Å henvise til kilder er en viktig del av vitenskapelig kommunikasjon. Det finnes en rekke kilder som kan være aktuelle å bruke innenfor ditt fagfelt, og derfor er det viktig å kunne vurdere hvilke som passer til hva når du skal skrive et vitenskapelig arbeid (fra Kildekompasset).

Hva er kildekritikk? Få en kjapp innføring fra Store norske leksikon her.

I kildekritikken er det ofte spørsmål knyttet til forholdet mellom kilden og kildematerialet som er sentralt. Hvordan påvirker kilden kildematerialet? Fire verdier nevnes ofte som kriterier for å vurdere informasjonens kvalitet og relevans:

  • Troverdighet: Er kilden til å stole på?
  • Objektivitet: Er kilden nøytral?
  • Nøyaktighet: Finner du spor etter juks eller slurv?
  • Egnethet: Finner du svarene du trenger?

Orgeret, K. S. (2019). Kildekritikk. I Store norske leksikon. https://snl.no/kildekritikk

Alle kilder du benytter i en oppgave eller artikkel må være relevante i forhold til oppgaven, og troverdige som kilder.

Godt tips: Bruk sjekklistene i Kildekompassets kildekritikkmodul for raskt å finne ut om en kilde er relevant å bruke!

 

Kontakt biblioteket hvis du har spørsmål angående kilder!

Bruk også bibliotekets chat mandag til torsdag klokka 10-14 for kjappe svar! (Nederst til høyre på siden).