Visste du at kvinner utgjør kun 33% av verdens forskere?

En forsker jobber på laboratorium.

Kvinner utgjør rundt halvparten av studentene på bachelor- og mastergradsnivå, 44% av ph.d.-kandidatene og likevel er kvinneandelen av verdens forskere langt under halvparten. 11. februar markeres FNs internasjonale dag for kvinner og jenter innen forskning.

I 2015 vedtok FNs generalforsamling å etablere 11. februar som en dag for å anerkjenne og tematisere kvinners rolle i vitenskap og teknologi. Spesielt innen realfag og naturvitenskap er kvinnerepresentasjonen lav på forskningsnivå.

Tall fra UNESCO Science Report viser at kvinner vanligvis blir tildelt mindre forskningsstipend enn menn, er underrepresentert i forskningstidsskrifter og at de har en tendens til å ha kortere, dårligere betalte karriereforløp.

I 2023 er temaet for årets markering kvinner og jenters rolle i vitenskapen i lys av bærekraftsmålene. Her formulerer FN blant annet at oppnåelse av likestilling mellom kjønn og et større mangfold i vitenskapen er en måte å få tilgang på flere dyktige forskere, flere perspektiver og dermed øke sjansene for å finne løsninger på de mange utfordringene verden står ovenfor. Oppnåelse av likestilling er med andre ord ikke bare noe som gagner enkeltindivider eller kvinner som gruppe - men også verdenssamfunnet i sin helhet.

I Norge er det bortimot like mange kvinner som menn som fullfører en doktorgrad. Likevel har vi færre kvinnelige førsteamanuensiser og professorer enn mannlige. Temaet er med andre ord like aktuelt her til lands som ellers i verden.

Les mer om FNs internasjonale dag for kvinner og jenter innen forskning, UNESCO Science Report og FNs bærekraftsmål.