Hvordan refererer jeg til informanter?

Hender på tastatur

Har du gjort kvalitative intervjuer og er usikker på hvordan du skal referere til informantene i oppgaven din? Her får du en rask innføring i hvordan!

Intervjuer gjort med informanter skal ikke føres opp i referanselista. Likevel skal du i teksten din referere til informantene dine når du siterer dem direkte eller indirekte. Det er også lurt å lage et system når du refererer til dem, både for å bevare anonymitet og for at det skal være oversiktlig for den som leser oppgaven. For eksempel kan de omtales som Informant A, Informant B, osv. Du kan også bruke fiktive navn eller nummer. Det kan være lurt å oppgi en liste med oversikt over informantene dine (med fiktive navn eller nummer) i metodekapittelet eller i et vedlegg.

Når du siterer dine egne informanter skal du bruke samme formatering som du ville brukt ved andre direkte sitat.

Har du flere spørsmål om referering til intervjuer eller informanter? Ta kontakt med biblioteket!