Rettsdata.no (Gyldendal)

Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidsskrifter, fagbøker, lover, rettskilder og standarder.

Logg inn med Feide i Rettsdata hos Gyldendal Norsk Forlag:

  • Gå til www.rettsdata.no
  • Klikk på knappen "Logg inn" oppe til høyre
  • Velg "Logg inn med Feide" nederst på siden


OBS:

  • Det er kun USN-ansatte som har tilgang til Faglitteratur-delen av Rettsdata (170 kommentarutgaver og juridiske fagbøker).
  • Studenter har tilgang til lover, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider, og lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar.