Rettsdata.no (Gyldendal)

Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidsskrifter, fagbøker, lover, rettskilder og standarder.


Logg inn med Feide:
Klikk her for å logge inn i Rettsdata med Feide hos Gyldendal Norsk Forlag
Det kan hende du må prøve to ganger.


OBS:

  • Det er kun USN-ansatte som har tilgang til Faglitteratur-delen av Rettsdata (170 kommentarutgaver og juridiske fagbøker).
  • Studenter har tilgang til lover, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider, og lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar.