Egenarkivering via Cristin

Opplasting av fulltekst ved registrering i Cristin

 • Logg på Cristin
 • Registrer din artikkel eller finn fram poster som er registrert tidligere
 • Finn frem siste manusversjon etter fagfellevurdering og lag en PDF-versjon av fila.
  Det er denne versjonen som vanligvis kan lastes opp.
 • Når du finner frem en post for redigering, eller akkurat har registrert den, så vil nederste del av skjermbildet se omtrent slik ut:

Egenarkivering via Cristin 1

 • Klikk på "Lever fulltekstdokument" for å gå videre.
 • Du vil da få opp en side som ser slik ut:

Egenarkivering via Cristin 2

 • Gjør dine valg og klikk på "Gå videre".
  Merk at du ikke kan gå videre før du har huket av hvilken versjon du vil laste opp, som regel "Akseptert fagellevurdert versjon (Postprint)".
  Sjekk gjerne utgiverens egenarkiveringspolicy som vil vises nederst på siden (biblioteket vil uansett gjøre dette før tilgjengeliggjøring).

Egenarkivering via Cristin 3

 • Fulltekstdokumentet hentes på "vanlig måte" som fil fra server, harddisken din e.l.

 

 • Biblioteket mottar den opplastede teksten og kontrollerer opplastet filversjon mot utgivers policy. Der utgiver aksepterer egenarkivering av utgivers publiserte versjon så byttes manusversjonen ut med denne. Dette gjelder spesielt for publisering i tidsskrifter med åpen tilgang.
 • Biblioteket kontrollerer om utgiver har satt sperrefrist (embargo) på når en egenarkivert artikkel kan gjøres åpent tilgjengelig og iverksetter denne sperrefristen i USN Open Archive.
 • Biblioteket gjør tilgjengelig i USN Open Archive alle artikler som oppfyller utgivers forutsetninger.

Flere svar og veiledninger

Ønsker du hjelp?

Spør din Cristin-kontakt eller ta kontakt med Open Access-gruppa på biblioteket: vitenarkiv@usn.no