Microdata.no

USN har inngått en avtale med Statistisk Sentralbyrå som kan vitenskapelig personale, og mastergrads- og doktorgradsstudenter, tilgang til microdata.no.


Microdata.no gir rask og enken tilgang til SSBs registerdata fra Folkeregisteret, Nasjonal utdanningsdataase, Selvangivelsesregisteret, Arbeidsmarkedsdaga og Forøløpsdatabasen FD-Trygd.

Tilgangen fungerer slik at du får tilgang til ikke-anonymiserte data via en konfidensialitetssikrende platform som sikrer at all output er anonym. 

En grundigere beskrivelse av hva microdata.no er og hvordan du kan bruke den, finner du her. 

Brukermanual til microdata.no finner du her.

Kontakt oss for tilgang:

USN Handelshøyskolen: 

dag-even.m.torsoe@usn.no

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag: 

veronica@tinnesand@usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap: 

shea.sundstoel@usn.no

Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap:

mette.kammen@usn.no