Nyttige verktøy

Nyttige verktøy og skjema

Verktøyene på denne siden hjelper deg med å systematisere, dokumentere og vurdere dine litteratursøk.

Skjemaer:
PICO-skjema (verktøy som hjelper deg å organisere søkeordene dine)
 (Hvordan bruke PICO  - hentet fra Helsebiblioteket.no)
PICo-skjema for kvalitative studier ("Lille-PICo")
Søkelogg
Search record

Finn medisinske emneord:
MeSH på norsk og engelsk (oversetter søkeord fra norsk til engelsk)
MeSH on Demand (skriv inn tittel eller abstract på en artikkel, og få forslag til emneord)

Oppsummert forskning
Helsebibliotekets oversikt 

Vurdering av forskningsartikler
Sjekklister for vurdering av forskningsartikler
Forskningsartikkel eller fagartikkel? (hentet fra Sykepleien.no)
Hva er en vitenskapelig artikkel? (en videoguide laget av NTNUbiblioteket Gjøvik)
Kritisk vurdering av vitenskapelig artikkel (hentet fra Helsebiblioteket)
Register over vitenskapelige publiseringskanaler

 

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med helsevitenskap? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

Du kan også sende e-post til fagansvarlige innen helsefag og optometri.