Nyttige verktøy

Nyttige verktøy og skjema

Verktøyene på denne siden hjelper deg med å systematisere, dokumentere og vurdere dine litteratursøk.

Skjemaer:
PICO-skjema (verktøy som hjelper deg å organisere søkeordene dine)
 (Hvordan bruke PICO  - hentet fra Helsebiblioteket.no)
Søkelogg 
Search record

Finn medisinske emneord:
MeSH på norsk og engelsk (oversetter søkeord fra norsk til engelsk)
MeSH on Demand (skriv inn tittel eller abstract på en artikkel, og få forslag til emneord)
Medisinsk ordbok  

Oppsummert forskning
Helsebibliotekets oversikt 

Vurdering av forskningsartikler
Sjekklister for vurdering av forskningsartikler
Forskningsartikkel eller fagartikkel? (hentet fra Sykepleien.no)
Hva er en vitenskapelig artikkel? (en videoguide laget av Karolinska Institutet)
Kritisk vurdering av vitenskapelig artikkel (hentet fra Helsebiblioteket)
NSD Register over vitenskapelige publiseringskanaler
Sunn Skepsis 

 

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med helsevitenskap? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

Du kan også sende e-post til fagansvarlige innen helsefag og optometri.