Last ned norske EndNote-stiler

Last ned norske EndNote-stiler

Når du installerer EndNote på PC, følger det med mange ulike referansestiler. Hvis du skriver på norsk bør du bruke en norskspråklig stil.


Last ned:

Åpne EndNote-programmet før du laster ned stilene nedenfor.

Standard APA-stiler:

APA 7th norsk bokmål (v2): oppdatert februar 2021

APA 7th norsk nynorsk (v2): oppdatert februar 2021

APA 6th norsk bokmål 2019: oppdatert juli 2019

APA 6th norsk nynorsk 2019: oppdatert juli 2019

Fotnotestiler:

OBS: bruk kun fotnotestil hvis du har fått beskjed om det i studiet du går på. Dette er en egen tilpasning av APA-stilen som kun brukes på enkelte studier.

APA 7th norsk bokmål 2020 fotnotestil: oppdatert desember 2020

APA 7th norsk nynorsk 2020 fotnotestil: oppdatert desember 2020

APA 6th norsk bokmål 2019 Fotnotestil: oppdatert 7. februar 2020.

APA 6th norsk nynorsk 2019 Fotnotestil: oppdatert 7. februar 2020

Når du bruker fotnotestil, må du sette inn fotnoten manuelt i tekstbehandligsprogrammet. I Word bruker du hurtigtast Ctrl + Alt + F (win). Dersom du ombestemmer deg og heller vil ha henvisninger i teksten må du sette inn henvisningene på nytt.

IEEE-stil

IEEE Kildekompasset Bokmål: oppdatert 21.11.2017

Installere på PC/MAC

Windows:

  1. Klikk på lenka i lista over stiler. Velg Åpne med Endnote (Firefox) eller den legger seg i Nedlastinger (Chrome). (Nedlasting fungerer ikke med Explorer)
  2. Hvis filen legger seg i Nedlastinger: dobbeltklikk på den
  3. I Endnote: Klikk File>velg save as, lukk så vinduet

Mac:

  1. Klikk på lenka i lista over stiler. Avhengig av innstillingene til nettleser kan det skje ulike ting: Filen legger seg i Nedlastinger/Downloads (Safari/Firefox). EIler Åpne med Endnote (Firefox)
  2. Hvis filen legger seg i Nedlastinger: dobbeltklikk på den
  3. I Endnote: Klikk File>velg save as, lukk så vinduet

Lagre stilen ved å klikke på file>save as

 

 

 

Hent fram stilen i EndNote eller Word: 

Klikk på nedtrekkmenyen hvor stilen angis. Klikk Select another style og finn den nye stilen på lista. Klikk Choose

 

NB! Hvis du bruker Windows og har lastet ned EndNote fra Apps USN, er norsk APA 6th stil innebygd i programmet og du behøver ikke laste den ned: Åpne EndNote-fanen i Word. I nedtrekksmenyen ved Style klikk på Select another style. Scroll nedover og markér ønsket stil.