Last ned norske EndNote-stiler

Last ned norske EndNote-stiler

Når du installerer EndNote på PC, følger det med mange ulike referansestiler. Hvis du skriver på norsk bør du bruke en norskspråklig stil.


Last ned:

Åpne EndNote-programmet før du laster ned stilene nedenfor.

APA norsk bokmål 2019: oppdatert juli 2019

APA norsk nynorsk 2019 : oppdatert juli 2019

IEEE Kildekompasset Bokmål: oppdatert 21.11.2017

Windows:

 1. Klikk på lenka. Velg Åpne med Endnote (Firefox) eller den legger seg i Nedlastinger (Chrome). (Nedlasting fungerer ikke med Explorer)
 2. Hvis filen legger seg i Nedlastinger: dobbeltklikk på den
 3. I Endnote: Klikk File>velg save as, lukk så vinduet

Mac:

 1. Klikk på lenka. Avhengig av nettleser vil det skje ulike ting: Filen legger seg i Nedlastinger/Downloads (Safari/Firefox). EIler Åpne med Endnote (Firefox)
 2. Hvis filen legger seg i Nedlastinger: flytt den til en egen mappe som heter Styles i EndNote-mappa (du må opprette denne selv)
 3. I Endnote: Velg EndNote > Preferences > Folder locations > Styles folder > Finn og velg den mappa du har laget som heter Styles
 4. Lagre og lukk vinduet

Hent fram stilen i EndNote eller Word: 

Klikk på nedtrekkmenyen hvor stilen angis. Klikk Select another style og finn den nye stilen på lista. Klikk Choose

Lag Fotnotestil

Hvis du ønsker å bruke APA som fotnotestil må du gjøre en endring i EndNote-stilen.

Last først ned og installer stilen som beskrevet over.

 1. I EndNote: Klikk Edit og velg Output styles, deretter klikker du på Edit "APA norsk bokmål 2018"
 2. Klikk File og velg Save as. Legg til Fotnote til slutt i filnavnet. Klikk Save
 3. I lista til venstre finner du Footnotes og velger Templates under denne.
 4. Fra nedtrekksmenyen velger du Using Footnote format.
 5. Sett markøren i feltet Generic. Klikk Insert Field til høyre på skjermen og velg Author.
 6. Trykk mellomrom/space etter Author (dette gir en sort prikk)
 7. Klikk Insert Field og velg Year
 8. Bruk tastaturet og trykk på tasten som har et pragrafsymbol (Til venstre for 1-er tasten). Dette gir en loddrett strek.
 9. Bruk tastaturet og sett inn et kolon
 10. Klikk Insert Field og sett inn Link Adjacent Text
 11. Klikk lnsert Fied og velg Cited Pages
 12. Du lagrer ved å klikke på det lille krysset oppe i høyre hjørne (Mac: klikk rød kule) Klikk Save.

NB! Hvis du bruker Windows og har lastet ned EndNote fra Apps USN, er norsk APA 6th stil innebygd i programmet og du behøver ikke laste den ned: Åpne EndNote-fanen i Word. I nedtrekksmenyen ved Style klikk på Select another style. Scroll nedover og markér ønsket stil.