BMJ Best Practice

Medisinsk og helsefaglig oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetjenesten. Kunnskapen i BMJ Best Practice bygger på et internasjonalt, oppdatert kunnskapsgrunnlag. Frikjøpt av Helsebiblioteket fra desember 2009 for alle med norsk IP-adresse.