Brønnøysundregistrene

Gratis og gebyrbelagte tjenester. Statlig forvaltningsetat for utvikling og drift av nasjonale registre, og kontroll- og registreringsordninger for norsk næringsliv. Inneholder bl.a. årsregnskap med noter, styrets årsberetning og revisjonsberetning. Årsregnskap ikke eldre enn 1992, kan bestilles via https://w2.brreg.no/eHandelPortal/ecomsys/. Du trenger bedriftens organisasjonsnummer. Dette søkes opp i Enhetsregisteret. Regnskap fra tidligere år må man selv skaffe direkte fra bedriftene.