Business Source Elite (EBSCO)

Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst fra mer enn 1100 næringslivstidsskrifter, inkludert ca. 500 med peer-review.