Juridika (Universitetsforlaget)

Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidsskrifter, fagbøker, lover, rettskilder og standarder.

Logg inn med Feide i Juridika hos Universitetsforlaget:

  • Gå til Juridika
  • Klikk på knappen "Logg inn" oppe til høyre
  • Velg "Logg inn med Feide" nederst på siden

Har du også bruker hos Lovdata Pro er det lenket fra lov/paragraf til lovkommentaren hos Juridika, og omvendt fra lovkommentaren i Juridika til lov/paragraf i Lovdata Pro. Dette vises som et lite symbol.

 OBS: Ansatte lager egen bruker på Juridika og bør ikke logge inn med Feide. 

  • Det er kun USN-ansatte som har tilgang til faglitteratur-delen (flere hundre juridiske fagbøker).
  • Vi har ikke tilgang til bøker utgitt de siste 12 måneder.
  • Studenter har tilgang til lover, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider, og lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar.