Proff Forvalt

Gir en presentasjon av alle norske foretak med regnskapsanalyser, kredittvurdering, og relasjoner i næringslivet m.m.