Web of Science (ISI Web of Knowledge)

Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst

Lenke til Web of Science (ISI)

Prøv gjerne appen My Research Assistant til mobil. Appen gir deg tilgang til Web of Science der du kan lagre og finne igjen søkespørsmål, og du kan merke artikler som du synes er interessant. 

Du kan også følge med på nyutgivelser av dine favoritt tidsskrifter, og du kan dele interessante resultater via sosiale media som Instagram, Facebook Messenger, Signal, mm...)