Lærebokbibliografi

Bibliografi over norske lærebøker fra 1743 - 1965, fra 2022 tilgjengelig som Zotero-bibliotek.