Oxford English Dictionary

Ordbok. Omfattende engelsk ordbok med ordenes entymologiske opphav